AAA Auto a jejich neauditované hospodářské výsledky

Skupina AAA AUTO zveřejnila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za prvních devět měsíců roku 2012 s meziročním růstem čistého zisku přes 200 %. Říjnové prodejní výsledky skupiny potvrzují návrat k meziročnímu růstu v ČR o 5 %.

AAA Auto Group N.V. zakončila prvních devět měsíců roku 2012 s  čistým ziskem ve výši 15,8 milionu eur, což je o 201,6 % více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Ve čtvrtletním srovnání je zisk dosažený ve třetím čtvrtletí tohoto roku nejlepším čtvrtletním výsledkem od poloviny roku 2007, kdy výkonnost hospodaření skupiny dosáhla svého vrcholu.

„Náš odhad čistého zisku za rok 2012 se pohybuje okolo 20 milionů eur, což znamená, že se nám podaří již třetí rok po sobě čistý zisk meziročně zdvojnásobit. Jen velmi málo firmám ve světě se během finanční krize podařilo dosáhnout tak stabilních výsledků,“ zdůraznila generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová. „Za naším růstem stojí tvrdá práce, která spočívá v neustálém posilování kontrolních mechanismů v celém výkupním a prodejním procesu a naprosté soustředění na vysokou kvalitu vozů, se kterými obchodujeme,“ dodala Topolová.

Podle zveřejněných hospodářských výsledků skupina AAA AUTO utržila za prvních devět měsíců roku 2012 celkem 252,6 milionu eur, což představuje nárůst o 25,3 % oproti stejnému období minulého roku. S tím korespondující počet prodaných vozů vzrostl během tohoto období o 15,1 % (na 39 000 vozů). Rozdíl v mírách růstu byl dán meziročním nárůstem průměrné ceny na prodané auto o 6,0 %, ke kterému za prvních devět měsíců roku 2012 došlo.

Hrubý zisk z prodeje vzrostl meziročně o 40,9 % na 67,7 milionu eur, zatímco hrubá zisková marže z prodeje meziročně vzrostla o 3,0 procentního bodu na 26,8 %. Toto bylo výsledkem výrazného zlepšení penetrace finančních služeb Společnosti (ze 42,3 % za prvních 9 měsíců roku 2011 na 51,0 % za stejné období roku 2012) a přísného kontrolního systému, který Společnost zavedla ve druhém  čtvrtletí roku 2011 s cílem optimalizovat celkový hrubý zisk na prodané auto (jedná se o celkový hrubý zisk z prodeje vozů, finančních služeb a doplňkových produktů).

V souladu s rostoucími tržbami rostly také  provozní náklady. Nejrychleji rostoucí kategorií byly náklady na marketing (jež meziročně vzrostly o 50,2 %). Přesto celkový nárůst provozních nákladů ve výši 22,5 % byl udržen pod úrovní tempa růstu celkových tržeb, jež dosáhlo 25,3 procenta.Skupina AAA AUTO dosáhla za sledované období provozního zisku (EBITDA) ve výši 23,4 milionu eur, což představuje nárůst o 79,0 % oproti stejnému období minulého roku.

Na úrovni finančních nákladů klesly za první tři  čtvrtletí  nákladové úroky meziročně o 33,9 % na úroveň 0,9 milionu eur. Tohoto efektu bylo dosaženo díky  programu pro postupné snižování
celkového zadlužení skupiny za účelem minimalizovat průměrnou úrokovou sazbu, kterou společnost za cizí kapitál platí.

Skupina AAA AUTO vytvořila za sledované období čistý zisk před zdaněním ve výši 21,5 milionu eur, což je o 174,1 % více v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Celkový  konsolidovaný  čistý zisk  skupiny dosáhl za prvních devět měsíců roku 2012 výše 15,8 milionu eur, což představuje zlepšení o 201,6 % ve srovnání s čistým ziskem ve výši 5,2 milionu eur, kterého skupina dosáhla za stejné období minulého roku.

Kontinuální růst AAA AUTO potvrzují i říjnové prodejní výsledky, kdy skupina meziročně zvýšila počet prodaných vozů o 17 %. Hlavní hnací silou prodejů v říjnu bylo opět Slovensko s meziročním růstem ve výši 35 %, což reprezentovalo 1 385 prodaných aut. Po problémech s centrálním registrem vozidel v letních měsících se k růstu vrátil trh v České republice, kde jsme meziročně s 3 085 prodanými vozy dosáhli zvýšení prodejů o 7 %. Rusko naopak zůstalo slabě za business plánem.

Zdroj: AAA Auto

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang