Akcie ČEZ

Energetická skupina ČEZ je významným evropským, ale také světovým hráčem na trhu s elektrickou energií. Cílovým trhem je region střední a jihovýchodní Evropy především pak Česká republika, kde se nachází většina zdrojů a také je zde spotřebována převážná část produkce společnosti.

Skupina ČEZ se mimo hlavního zaměření (na výrobu a prodej elektrické energie) zabývá také aktivitami v oblasti telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů a v neposlední řadě výrobou a prodejem tepla.

V České republice je Skupina ČEZ třetím největším hráčem na trhu s teplem. Od začátku roku 2010 se ČEZ zabývá také prodejem zemního plynu. Jak koupit akcie Čez? S tím poradí tento článek.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang