Akcie NWR

Společnost New World Resources je největším producentem uhlí a koksu v České republice a jedním z nejvýznamnějších hráčů v regionu střední a východní Evropy.

Uhlí je těženo přes dceřinnou společnost OKD, která je předním dodavatelem koksovatelného uhlí akoksu pro ocelářské firmy v regionu CEE (především ČR, Rakousko a Slovensko). Jedná se o významného hráče v regionu s omezenou konkurencí (největší konkurenci představují polští těžaři).

Společnost se zabývá produkcí koksovatelného a energetického uhlí, jehož roční produkce se pohybuje okolo 11 milionů tun. Dále společnost vyrábí zhruba 770 tisíc tun koksu ročně. V současné době New World Resources těží uhlí pouze na území ČR, mezi její strategické projekty však patří otevření dolu Debiensko na polském území.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang