Awesome Oscillator (AO) – Bill Williams – ukazatel

technical_analysis_awesome_oscillator-5546497

Ukazatel Awesome Oscillator má podobu histogramu, v němž se porovnávají dva klouzavé průměry.

Jeden z nich představuje krátkodobou dynamiku trhu a druhý zachycuje dlouhodobé pohyby.

Následuje popis typické interpretace signálů vysílaných oscilátorem.

Nákupní signály

  • Podšálek – tento nákupní signál je tvořen třemi sloupci v situaci, kdy se směr histogramu změnil ze sestupného na vzestupný. Dochází k němu pouze v případě, že druhý (červený) sloupec je nižší než první a třetí (zelený) sloupec je vyšší než druhý sloupec.
  • Překřížení nulové čáry – tento nákupní signál je tvořen dvěma sloupci v situaci, kdy druhý sloupec histogramu přetne čáru s hodnotou „0“ (nula) zespoda nahoru – tato čára se nazývá nulová, přičemž první čára se nachází pod touto čarou.
  • Dva hroty – tento nákupní signál je tvořen dvěma hroty, které můžeme pozorovat pod nulovou čárou. Signál platí pouze v případě, že druhý hrot je vyšší než první (tj. nachází se blíže k nulové čáře). Sloupce mezi hroty se musí rovněž nacházet pod nulovou čárou, ale výše než hroty. Sloupce za druhým hrotem by se měly pohybovat směrem k nulové čáře.

Prodejní signály

  • Podšálek – tento prodejní signál je tvořen třemi sloupci v situaci, kdy se směr histogramu změnil ze vzestupného na sestupný. Dochází k němu pouze v případě, že druhý (zelený) sloupec je vyšší než první a třetí (červený) sloupec je nižší než druhý sloupec.
  • Překřížení nulové čáry – tento prodejní signál je tvořen dvěma sloupci v situaci, kdy druhý sloupec histogramu přetne čáru s hodnotou „0“ (nula) seshora dolů – tato čára se nazývá nulová, přičemž první čára se nachází nad touto čarou.
  • Dva hroty – tento nákupní (prodejní – pozn. překl.) signál je tvořen dvěma hroty, které můžeme pozorovat nad nulovou čárou.

Signál platí pouze v případě, že druhý hrot je nižší než první (tj. nachází se blíže k nulové čáře). Sloupce mezi hroty se musí rovněž nacházet nad nulovou čárou, ale níže než hroty. Sloupce za druhým hrotem by se měly pohybovat směrem k nulové čáře.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang