Běžný účet – platební bilance – Česká republika

bezny-ucet-platebni-bilance-ceska-republika

Deficit běžného účtu platební bilance naznačuje musí být financován přílivem investic nebo poklesem devizových rezerv. Ten pak znamená tlak na oslabení měny

Běžný účet platební bilance představuje souhrn všech ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty České republiky; určuje otevřenost české ekonomiky vůči ostatnímu světu.

K jeho složkám náleží obchod se zbožím (obchodní bilance včetně spotřebního zboží, zboží určené ke zpracování aj.), obchod se službami (přepravní služby poskytované rezidenty České republiky nerezidentům nebo naopak, pohyb zboží aj.), výnosy (odměny zaměstnanců zaplacené nerezidentním pracovníkům nebo obdržené od nerezidentních zaměstnavatelů a příjmy z kapitálového majetku plynoucí ze zahraničních finančních aktiv a pasiv), běžné převody (zahrnují obecné vládní běžné převody, platby běžných daní z příjmu a majetku a jiné platby).

Důležitý je také finanční účet, který objasňuje financování běžného účtu. Platební bilance zachycuje hodnoty připsané k dobru (vývoz) a k tíži (dovoz). Záporná bilance (deficit) naznačuje, že země při transakcích s jinými zeměmi více utrácí než vydělává.

Kladná hodnota běžného účtu (přebytek) se obecně považuje za pozitivní jev pro místní měnu, protože odráží situaci, kdy kapitál proudí do České republiky, což může být způsobeno například rostoucím obchodním zájmem o zemi ze strany zahraničních investorů.

Na druhé straně záporná hodnota (deficit) odráží situaci, kdy z České republiky odchází více kapitálu, než do ní přichází. To způsobí odliv zahraničního kapitálu z České republiky, což vede k devalvaci české koruny (oslabení).

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang