Běžný účet – USA – Mezinárodní obchod

bezny-ucet-usa-mezinarodni-obchod

Obavy z rostoucího deficitu běžného účtu Spojených států mohou podlomit pozici amerického dolaru na mezinárodním trhu.

Běžný účet je nejširším měřítkem amerického mezinárodního obchodu se zbožím a službami. Je jedním ze tří účtů mezinárodních transakcí, které tvoří: běžný účet, kapitálový účet a finanční účet. Běžný účet má takovou důležitost, jelikož zjišťuje úroveň vývozů a dovozů zboží, služeb, čistého příjmu a běžných převodů.

Hodnota rozdílu mezi výší vývozů a dovozů představuje obchodní bilanci. Právě kombinovaná bilance mezi zbožím a službami, příjmem a čistými jednostrannými běžnými převody tvoří bilanci běžného účtu.

Vzhledem k tomu, že běžný účet v zásadě měří kladné i záporné peněžní toky transakcí z USA, pozitivní bilance má za následek rostoucí zájem o americkou ekonomiku a/nebo její výrobky, což vede k posílení domácí měny. Deficit na běžném účtu obecně vede k oslabení domácí měny.

Čísla vztahující se k běžnému účtu zveřejňuje čtvrtletně Úřad pro hospodářskou analýzu (Americké ministerstvo obchodu), a to 40 až 50 dní po referenčním období.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang