Běžný účet – platební bilance – eurozóna

bezny-ucet-platebni-bilance-eurozona

Záporná hodnota platební bilance (deficit) naznačuje, že země při transakcích s jinými zeměmi více utrácí, než vydělává, přebytek naopak znamená, že země vydělává víc, než utrácí. Běžný účet zaznamenává všechny ekonomické transakce mezi rezidenty a nerezidenty daného státu během určitého období.

Určuje míru otevřenosti určité ekonomiky vůči zbytku světa. K jeho složkám náleží obchod se zbožím (které zahrnuje spotřební zboží, zboží určené ke zpracování aj.), obchod se službami (přepravní služby poskytované rezidenty eurozóny nerezidentům nebo naopak, pohyb zboží aj.), výnosy (odměny zaměstnanců zaplacené nerezidentním pracovníkům nebo obdržené od nerezidentních zaměstnavatelů a příjmy z kapitálového majetku plynoucí ze zahraničních finančních aktiv a pasiv), běžné převody (zahrnují obecné vládní běžné převody, platby běžných daní z příjmu a majetku a jiné platby).

Velmi důležitý je i finanční účet, který objasňuje financování běžného účtu. Platební bilance zachycuje hodnoty připsané k dobru (vývoz) a k tíži (dovoz). Záporná bilance (deficit) naznačuje, že země při transakcích s jinými zeměmi více utrácí než vydělává.

Vzhledem k tomu, že běžný účet sleduje obchodní bilanci (tj. kladné a záporné peněžní toky) do/z eurozóny, kladná hodnota běžného účtu (přebytek) značí, že do eurozóny proudí kapitál.

To je známkou rostoucího obchodního zájmu zahraničních investorů o eurozónu a posiluje to měnu, což vede k jejímu zhodnocení. Záporná hodnota (deficit) odráží situaci, kdy eurozónu opouští více kapitálu, než do ní přichází. To způsobí odliv zahraničního kapitálu z eurozóny, což vede k devalvaci měny (jejímu oslabení).

Eurostat zveřejňuje 1. zprávu o platební bilanci během prvních dnů čtvtletí, které následuje po referenčním čtvrtletí. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang