Nepřehledné vyúčtování od Bohemia Energy – jak porozumět

Vyznat se ve faktuře za plyn bývá mnohdy docela oříšek už jenom vzhledem k vícesložkové ceně plynu. Někteří dodavatelé navíc celé vyúčtování předloží odběratelům tak, aby bylo opravdu nesrozumitelné. Špatná struktura, jiný název ceníku – prozkoumali jsme fakturu od Bohemia Energy.

Pražský podnikatel Pavel P. nám poslal fakturu za zemní plyn, protože nevěřil výsledné ceně. Vyúčtování je vystavené za „produkt Praha – Basic“. Prozkoumali jsme internetové stránky dodavatele Bohemia Energy entity, ale žádný aktuální ceník jménem „Basic“ jsme nenalezli.

Produkt Basic se u zemního plynu jmenuje Základní produktová řada. Proč nejsou faktura a související ceník pojmenovány stejně, aby zákazník potřebné dokumenty pohodlně našel? Napadlo by vás, že produkt „Basic“ je spočítán podle ceníku „Základní produktová řada“?

Bohemia Energy navíc zařadila daň z plynu mezi poplatky, které sama stanovuje. Ačkoli pro daně je samozřejmě typické, že jsou určovány státem, a patří tedy mezi regulované položky.

Výhodného dodavatele vám najde kalkulačka plynu.

Dotaz: Je vyúčtování od Bohemia Energy v pořádku?

Dovoluji si Vás požádat o objasnění všech položek na vyúčtování plynu firmou Bohemia Energy. Můj „selský rozum“ totiž říká, že je něco v nepořádku. Za období 13. 11. 2013 – 16. 1. 2014, tj. 65 dnů, je účtováno 18 584,- Kč.

Přitom tato částka dříve bohatě stačila na platbu za 3 měsíce (navíc vzhledem k počasí letos mnohem méně topíme). Mohli byste posoudit mé vyúčtování, popřípadě mi vysvětlit pojmy „Distribuce, Pevná cena za odebraný zemní plyn“ a „Plyn, Cena za odebraný zemní plyn“? Podle mě jsou výrazy zaměnitelné.

Základem je porozumět položkám tvořícím výslednou cenu plynu

Především si vyjasněme, jaké položky obsahuje vyúčtování za zemní plyn a kde vlastně skončí vaše peníze. Za samotnou energii platíte prodejci neboli dodavateli, kterého si můžete vybrat. Tato část vyúčtování vzniká tržně, není tedy nijak regulovaná státem a bývá nadepsána například „Obchodní cena za dodávku plynu.“

Dodavatel ovšem vyúčtuje nejenom množství samotné energie („Plyn, cena za odebraný zemní plyn“), ale taky paušální měsíční poplatek za odběrné místo („Plyn, stálý měsíční plat“). I když nespotřebujete ani jedinou kilowatthodinu plynu, musíte zkrátka dodavateli uhradit jeho paušální náklady, které má například kvůli administrativě.

Jste podnikatel, a proto musíte na rozdíl od domácností odvést taky „Daň z plynu“, která má ovšem správně být až v následující části vyúčtování. Dostáváme se totiž k poplatkům, které jsou regulovány státem, především Energetickým regulačním úřadem a bývají nadepsány například „Regulované platby“.

Za přepravu zemního plynu a správu plynovodní sítě platíme regionálnímu distributorovi, kterým je na většině území RWE, v Praze Pražská plynárenská a v jižních Čechách E.ON. Distributor opět dostane peníze nejenom za množství přepravené energie („Distribuce, Pevná cena za odebraný zemní plyn“), ale rovněž paušální měsíční poplatek („Distribuce, stálý měsíční plat za kapacitu“).

Navíc financujete Operátora trhu s elektřinou („Cena za činnost zúčtování OTE“), což je státem vlastněná akciová společnost, která organizuje krátkodobé transakce mezi dodavateli. Nakonec musíte připočíst DPH, která je pro zemní plyn uplatňována ve vyšší sazbě 21 %.

V závislosti na spotřebě, asi 2/3 až 4/5 celkového vyúčtování platíte vybranému prodejci samotného zemního plynu. Většinu celkové ceny tedy můžete ovlivnit, menšinu vyměřují státní instituce. Zaslal jste vyúčtování za tarif plynu „Basic“ od dodavatele Bohemia Energy entity, na jehož webu ovšem příslušný ceník pro kontrolu nenajdeme.

Tisková mluvčí nám vysvětlila, že se musíme podívat na „Základní produktovou řadu“. Skutečně, tento ceník s vyúčtováním souhlasí. Vaše odběrné místo je zařazeno do pásma spotřeby „nad 50 000 do 55 000 kWh“, což by šlo rozporovat, pokud jste v celém předešlém roce odebral jiné množství plynu. Samotná faktura je rozdělena do dvou období, protože na přelomu roku začala platit nová cena.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang