České Energetické Centrum – insolvenční řízení, jak probíhá insolvence

České Energetické centrum odmítá, že by se dostalo do finančních problémů. Na tuto společnost však byl podán insolvenční návrh. Měli by zákazníci odstoupit od smlouvy, nebo vyčkat na výsledek insolvenčního řízení?

ČEC insolvenční návrh popírá. České Energetické Centrum prohlašuje, že nemá žádný závazek po splatnosti a insolvenční návrh považuje za „šikanózní“. Smlouva se společností K-Gas prý nepřikazovala odebrat „jakési minimální množství plynu“, naopak „výslovně zakazovala“, aby byly pohledávky předávány třetí straně, takže část případného dluhu nemohla získat společnost Blue-Gas. 

ČEC dále píše, že zatímco za rok 2012 činil jeho vlastní kapitál – 30 226 000 Kč, na konci letošního června to již  bylo + 20 793 000 Kč. „Složitou hospodářskou situaci“ měl vyřešit nový investor, levnější dodavatelé komodit, restrukturalizace a „outsourcing veškerých zákaznických služeb“.

Mezi energetickými firmami občas probleskne argumentační spor, nyní ale musí neshodu řešit soud. Dodavatel elektřiny a plynu, akciová společnost České Energetické Centrum (ČEC) prý dluží celkem 96 milionů korun, které má zaplatit jako pokutu za neodebrání sjednaného množství plynu.

Podle insolvenčního návrhu jsou věřiteli společnosti Blue-Gas (pohledávka 42,8 milionu korun) a K-Gas (pohledávka 53,4 milionu korun), do částek jsou započtena i penále. Dlužník má stále čas na popření, nebo splacení uvedených závazků.

Blue-Gas podal insolvenční návrh k Městskému soudu v Praze. ČEC přitom dlouhodobě prodělává a ve své zatím posledním tiskové zprávě z března oznamuje, že patří novému majiteli, švýcarské společnosti Cromicron SA. Počkejme si na jeho interpretaci situace, zda zvládá plnit svoje povinnosti, anebo je reálná hrozba bankrotu.

Doporučený postup: Bezpečně vyčkat na dodavatele poslední instance

ČEC dodává elektřinu více než 54 tisícům odběrných míst, přes 40 tisíc zákazníků zásobuje plynem. Na trhu obou komodit je tedy sedmým největším obchodníkem. Domácnosti mohou využít obchodní podmínky, které umožňují odstoupit od smlouvy, pokud je druhá strana v úpadku.

Vstoupí-li do insolvenčního řízení, odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi nebo pozdějším dnem stanoveným v tomto oznámení. Podobně je zapotřebí informovat provozovatele distribuční soustavy.

Ovšem mějme na paměti, že pokud smlouva říká opak, má přednost před obchodními podmínkami. Doporučujeme přejít k novému dodavateli bez rizika sankcí.

Energetický regulační úřad (ERÚ) obecně doporučuje v nastalé situaci vyčkat. Po eventuálním krachu je insolventní firma okamžitě nahrazena, odběratelé proto nezůstanou bez energie.

Jakmile je ustanoven dodavatel poslední instance, přestávají platit staré smlouvy, včetně případných sankcí za předčasné odstoupení. Obecně proto doporučujeme počkat na ustanovení dodavatele poslední instance, a poté uzavřít novou smlouvu bez rizika sankcí.

Zákazník Českého Energetického Centra má nyní dvě alternativy

  • Buďto okamžitě odstoupí, nejdříve ale ať se ujistí, že mu podle smluvních podmínek nehrozí žádné sankce; oznámení o odstoupení musí poslat dodavateli i distributorovi.
  • Anebo počká na další vývoj, čímž nic neriskuje; bez energie totiž nezůstane a po eventuálním krachu bude mít téměř 6 měsíců, aby si vybral nového dodavatele a tarif.

V insolvenčním řízení není dodavatel elektřiny a plynu České Energetické Centrum Jih, jehož převzetí oznámila Bohemia Energy entity.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang