Colliers International: Světová ekonomika letos mírně poroste

Podle zprávy, kterou zveřejnila společnost Colliers International, přední světová společnost poskytující realitní služby, bude světová ekonomika v letošním roce mírně růst. Zpráva zdůrazňuje pozitivní ukazatele, které naznačují postupné zotavování z dopadů pandemie COVID-19.

Přestože nejistota ohledně viru a jeho nových variant přetrvává, očekává se, že světová ekonomika v roce 2021 vzroste přibližně o 5,3 %. K tomuto růstu přispívá především kombinace rozhodných vládních politik, úspěšného zavádění vakcín a lepší důvěry spotřebitelů a podniků.

Zpráva zdůrazňuje účinný zásah vlád po celém světě, které rychle zavedly balíčky fiskálních stimulů na podporu podniků a jednotlivců během pandemie. Tyto politiky sehrály klíčovou roli při minimalizaci hospodářských škod. Kromě toho urychlení iniciativ v oblasti distribuce vakcín vzbudilo naději a posílilo náladu na trhu.

Úspěšné potlačení viru, zejména v rozvinutých ekonomikách, vedlo ke zvýšení výdajů a investičních aktivit. Domácnosti, které byly kvůli uzavíracím opatřením opatrné se svými financemi, se nyní postupně vracejí na úroveň spotřeby před pandemií, a tím podporují hospodářský růst. Také společnosti získávají důvěru a investují do plánů expanze, a to jak na místní, tak na mezinárodní úrovni.

Zatímco některá odvětví se stále potýkají s problémy, například cestovní ruch a pohostinství, jiným se během pandemie dařilo, například elektronickému obchodu, zdravotnictví a technologiím. Očekává se, že tato odvětví si v letošním roce udrží svou dynamiku a přispějí k celkovému hospodářskému růstu.

Zpráva rovněž zdůrazňuje význam světového obchodu, který by se měl s postupným zotavováním světa z pandemie opět oživit. Mezinárodní obchod hraje klíčovou roli při podpoře hospodářského růstu a s tím, jak země budou nadále uvolňovat cestovní omezení a znovu otevírat hranice, obchod opět získá své významné postavení.

Zpráva však také zdůrazňuje, že je důležité zachovat obezřetnost, protože celosvětové oživení zůstává zranitelné vůči možným komplikacím. Výskyt nových variant virů a možnost dalších uzavíracích opatření by mohly významně ovlivnit ekonomiky. Potenciální rizika pro světovou ekonomickou stabilitu navíc představuje rostoucí geopolitické napětí a obavy z inflace.

Zpráva dochází k závěru, že navzdory optimismu, který obklopuje globální ekonomické oživení, je pro vlády, podniky i jednotlivce zásadní, aby zůstali flexibilní a přizpůsobiví možnému vývoji. Zpráva vyzývá k trvalé ostražitosti při sledování viru, k případné úpravě politik a k začlenění opatření pro udržitelnost a odolnost do dlouhodobých hospodářských plánů.

Zpráva společnosti Colliers International osvětluje opatrný, ale pozitivní výhled globální ekonomiky na rok 2021. Ačkoli stále existují problémy, se kterými je třeba se vypořádat, svět je připraven zažít mírný růst, který může sloužit jako základ pro silnější oživení v nadcházejících letech.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang