COOP Energy – zákazníci změnili dodavatele, společnost je v úpadku

Dodavatel elektřiny a plynu COOP Energy je v insolvenčním řízení. Pokud patříte mezi odběratele společnosti COOP Energy, můžete si nyní bez jakýchkoli sankcí zvolit jiného dodavatele. O zajištění dodávky energií se však odběratelé strachovat nemusí.

„S ohledem na zhoršující se hospodářskou situaci“ musela společnost COOP Energy a.s. oficiálně uznat, že má přibližně dvakrát větší závazky vůči svým věřitelům, než majetek. Městskému soudu v Praze proto poslala insolvenční návrh, ve kterém dospěla „k závěru, že se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti i předlužení“.

Závazky vůči 67 věřitelům činí přibližně 187 milionů Kč, vlastní majetek reálně představuje asi 87 milionů Kč. „Z obsahu insolvenčního návrhu (…) je zřejmé, že dlužník je v úpadku,“ konstatoval mimo jiného Městský soud v Praze. COOP Energy žádá povolení k reorganizaci.

Odběratel ani po případném krachu firmy typu COOP Energy bez energie nebude. Alespoň dočasně jej převezme dodavatel poslední instance, neboli regionální dominant.

Insolvenční návrh na dodavatele znamená možnost okamžitě přejít jinam

Srovnání elektřiny (2,5 MWh, region ČEZ): Europe Easy Energy (Easy): 11 569 Kč, Fonergy (Standard): 11 704 Kč, COOP Energy (Náš člen 2/2013): 12 085 Kč

Co zbývá 1 470 odběratelům elektřiny a 486 odběratelům zemního plynu, jejichž dodavatel na sebe podal insolvenční návrh? V případě COOP Energy nyní smějí okamžitě přejít k jiné energetické společnosti, přičemž alternativ jsou desítky.

„Každý subjekt Smlouvy (Coop Energy nebo Odběratel) má právo od Smlouvy odstoupit, pokud (i) druhá smluvní strana je v úpadku nebo (i) druhá smluvní strana na sebe podala insolvenční návrh,“ stojí ve všeobecných obchodních podmínkách dodávek elektřiny (bod 5.7), účinných od 26. 4. 2014.

„Každá ze Smluvních stran (Coop Energy nebo Odběratel) má právo od Smlouvy odstoupit, pokud (i) druhá smluvní strana je v úpadku nebo (i) druhá smluvní strana na sebe podala insolvenční návrh,“ opakují trošku jinými slovy všeobecné obchodní podmínky dodávek plynu (bod 5.7), účinné od 21. 6. 2014.

COOP Energy je běžná akciová společnost se zavádějícím názvem

Srovnání plynu (30 MWh, region RWE): Fonergy (Standard): 38 640 Kč, Europe Easy Energy (Easy): 38 967 Kč, COOP Energy (Náš člen): 39 860 Kč

Již vloni jsme se věnovali skutečnosti, že COOP Energy používá světovou družstevnickou značku, ačkoli tomu svojí podstatou neodpovídá. Není totiž skutečným kooperativním podnikem, ale běžnou akciovou společností.

Na rozdíl od řady jiných, také začínajících dodavatelů nám COOP Energy nenabídla svoje ceníky a obchodní podmínky, abychom je zařadili do Katalogu a kalkulaček, které jsou příležitostí pro skutečně výhodné prodejce.

Drželi jsme se tedy interního pravidla, že raději počkáme, zda nováček dokáže sehnat alespoň 5 000 odběrných míst elektřiny a zemního plynu, a potvrdí tak svoji důvěryhodnost.

Byla opatrnost na místě? „Ubezpečujeme všechny naše zákazníky, že jejich dodávky energií nejsou v žádném případě ohroženy a společnost nemá v plánu zvyšovat ceny energií. Aktuálně připravujeme nové ceníky a všeobecné obchodní podmínky, které budou v příštím týdnu zveřejněny na našich webových stránkách,“ napsala COOP Energy na svůj web 19. 2. 2015. Uplynuly více než 2 týdny a nové ceníky a obchodní podmínky nejsou dohledatelné.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang