Daň z alkoholu 152 %

Spotřební daně jako jsou např. daně z cigaret, alkoholu nebo pohonných hmot člověk nevidí přímo na účtence. Vidí tam pouze DPH. Možná by ho výše spotřební daně zaskočila a začal by se na stát zlobit.

Lze se přesvědčit na následujícím ceníku palírny:

Reálná cena za vypálení alkoholu je 109 korun. V této ceně je samozřejmě zahrnuta práce dělníků, za které je potřeba zaplatit daň z příjmu a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tyto odvody nejsou malé a dělají kolem 35% hrubé mzdy.

Také je v ceně zahrnut nájem prostoru, nákup strojů, nákup kancelářských potřeb a dalších věcí potřebných k podnikání. Dokonce i cena práce účetního a dalších zaměstnanců, kteří nemají s výrobou přímo nic společného, avšak pro firmu jsou nezbytní. Jen malý zlomek z této částky jde podnikateli jako zisk, ze kterého může žít nebo který může investovat do rozvoje firmy.

Stát však na každém zboží parazituje daní z přidané hodnoty ve výši 21%. V tomto případě tato daň navyšuje cenu o 23 korun na částku 132 korun.

Protože se jedná o státem nenáviděný alkohol, pak se ještě musí připočítat spotřební daň. V uvedeném případě je ve výši 143 Kč, tedy 108% z ceny včetně DPH nebo 131% z původní ceny.

Stát si tedy na spotřební dani a DPH dohromady bere 166 Kč a přitom výrobce požaduje pouze částku 109 Kč. Jak lze vidět, stát si přiráží neuvěřitelných 152% z původní ceny.

Nakonec člověk nakoupí za 275 Kč místo 109 Kč

Toto opatření má motivovat občany, aby nenakupovali alkohol a žili zdravým životním stylem. To je oficiální verze. Ve skutečnosti to motivuje k podnikání na černém trhu, protože je tu obrovský prostor pro přirážku.

Tato činnost pak může v krajním případě vyústit i v alkoholovou aféru, kde umírají lidé a to má za následek alkoholovou prohibici.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang