DEMA – dvojitý exponenciální klouzavý průměr

demarker-5885436

Signály podané prostřednictvím překřížení dvou dvojitých exponenciálních klouzavých průměrů jsou rychlejší než v případě obvyklých klouzavých průměrů, protože DEMA sleduje tržní cenu s menším časovým skluzem.

Dvojitý exponenciální klouzavý průměr (DEMA) je rozšířením vzorce jednoduchého klouzavého průměru. 

dema_ma-1610702

Byl vytvořen pro minimalizaci hlavního problému standardního vzorce klouzavého průměru – časového skluzu. Jeho vzorec vychází z kombinace jednoduchého a dvojitého exponenciálního klouzavého průměru, přičemž pojem „dvojitý“ znamená průměr průměrů.

Čára DEMA by měla být hladší a měla by dávat signály rychleji, protože nejnovějším pozorováním je přiřazena větší váha.

Použití DEMA je obdobné jako v případě tradičních klouzavých průměrů. Podle jedné metody interpretace platí, že dokud mají ceny tendenci zůstávat nad čárou DEMA, považuje se trend za vzestupný. Sestupný trend je naopak zjištěn v případě, kdy cenová křivka klesne pod čáru DEMA. Cenová křivka může být také nahrazena jinou, krátkodobou čárou DEMA, a v tomto případě budou signály podávány prostřednictvím křížení krátkodobých a dlouhodobých čar DEMA.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang