EU zasahuje do vedení firem

Česká společnost si pomalu zvyká na to, že nám Evropská unie diktuje, kde se dá. Naštěstí se někteří lidé začínají probouzet a všímat si, že se nejedná zdaleka o ekonomickou spolupráci volného obchodu jako o politickou snahu jednotného vysoce regulovaného trhu.

Jednou z nejvíce alarmujících regulací, kterou Evropská komise přijala, je návrh, aby ve vedení firem bylo zastoupeno 40% žen. Zde, už opravdu končí veškerá pomazánková, tuzemáková, marmeládová i žárovková legrace.

Tento krok považuji jako nepřiměřený zásah do rozhodování jednotlivých podnikatelských subjektů. Napadá mne hned několik negativních důsledků.

Netvrdím, že mají ženy menší manažerské schopnosti než muži, ale aby se mohla splnit podmínka Evropské komise, tak musí o svou vedoucí pozici přijít nějaký muž. My samozřejmě uvidíme ve vedení úspěšné ženy, které získaly příležitost, ale nikdo již neuvidí muže, kteří třeba měli pro tuto pozici větší předpoklady a díky této diskriminační regulaci o svou příležitost přišli.

Ano, všimli jste si správně, tuto regulaci označuji čistě za diskriminační, protože je zde násilně zvýhodněna určitá skupina obyvatel – tedy ženy. A tohle tvrdím bez nadsázky, pokud bude tímto stylem Evropská unie uvažovat, budou brzo platit pravidla, aby každá firma měla ve vedení třeba určité procento černochů, asiatů, bělochů, indiánů nebo eskymáků.

A to nejlépe ve stejném poměru. Tato situace může opravdu nastat (vlastně si myslím, že může nastat úplně cokoliv, když nastalo toto) a nevidím v tom vůbec nic rozumného.

Bojovat proti diskriminaci nemá smysl, protože jakmile tak učiníme, okamžitě diskriminujeme někoho jiného.

Pokud si opravdu ženy přejí být zastoupeny ve vedení velkých akciových firem, mám pro ně doporučení, ať takovou firmu společně založí. Žen máme v Evropské unii opravdu hodně a věřím, že by se na ní dokázaly složit a mohly by jich založit hned několik.

Mohou si pak udělat 100% ženské vedení a nemusí zaměstnávat jediného muže. To stejné doporučení mám i pro skupiny obyvatel, které se cítí diskriminované.

Takto velké regulace, které teď v EU probíhají a které se plánují, poškodí veškerý evropský trh a bude stále těžší pro firmy sídlící v EU, aby byly konkurenceschopné ve světě. Protože každá firma je jiná, potřebuje vlastní svobodu v rozhodování a to včetně toho koho postaví do vedení.

Pokud se tento návrh a jemu podobné návrhy aplikují do praxe, očekávám i pokles v indexu ekonomické svobody. Namísto, abychom se inspirovali Hong Kongem, Singapurem, Austrálií či Novým Zélandem, daří se nám opakovat chyby sovětské regulované ekonomiky, kde si byli všichni rovni?

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang