Eurozóna – euro, EU, Frankfurt

eurozona-euro-eu-frankfurt

Kromě ekonomických ukazatelů, které se celkově vztahují k EU nebo eurozóně, patří ke klíčovým údajům, které mohou mít dopad na finanční trhy, zprávy o ekonomice zemí, které mají vyšší podíl na celkovém HDP, např. Německa, Francie a Španělska

Některé důležité zprávy jsou předkládány specificky pro danou zemi, což je příklad indexu IFO, který se zpracovává jen pro Německo.

Eurozóna (neboli oblast, kde se používá euro) je měnovou a hospodářskou unií velké částí států Evropské unie. Evropská unie (EU) je politickou a ekonomickou unií členských států.  

eurozone_euro_ecb_340-2315683

Země, které se účastní eurozóny, přijaly euro jako jedinou měnu, monetární politiku eurozóny řídí Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.

Nejdůležitější oblastí ekonomiky eurozóny je sektor administrativy a jiných veřejných služeb s podílem 17% na HDP, sektor obchodu, dopravy, ubytovacích a stravovacích služeb má stejný podíl cca 17%. Průmysl má nižší váhu, přibližně 15%.

V jednotlivých zemích lze také pozorovat určitou míru specializace. Finančnictví se například nejvíce soustředí v Lucembursku a Francii, kde představuje více než 30 % jejich celkové přidané hodnoty.  Průmyslová činnost je naopak soustředěna zejména ve střední Evropě v zemích, jakými je např. Německo.

Mezinárodní investoři sledují ekonomické ukazatele, které se vztahují jak k Evropské unii, tak i k eurozóně. Ekonomické události, které souvisejí s eurozónou, mají přímý dopad na euro. Měny zemí, které jsou součástí EU a jejichž vstup do eurozóny se v budoucnosti očekává, například Česká republika a Polsko, jsou úzce spojeny s eurem.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang