F.OIL, F.OIL.var, F.US500, F.US100, F.US30 a F.US30.var rollover

ropa-2

Včera 19. června, na konci obchodního dne, nastala změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentů F.OIL, F.OIL.var, F.US500, F.US100, F.US30 a F.US30.var.

– F.OIL a F.OIL.var     +75 swapových bodů pro dlouhou pozici;   -75 swapových bodů pro krátkou pozici; – F.US500    +800 swapových bodů pro dlouhou pozici;   -800 swapových bodů pro krátkou pozici; – F.US100    +775 swapových bodů pro dlouhou pozici;   -775 swapových bodů pro krátkou pozici;

– F.US30 a F.US30.var    +80 swapových bodů pro dlouhou pozici;   -80 swapových bodů pro krátkou pozici.

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang