Fin.TechSummit predstaví, ako technológie menia finančný svet

Prvý ročník konferencie Fin.TechSummit sa zameria na inovácie atechnologické zmeny vo finančnom sektore. Konať sa bude 16. novembra 2017 v  Bratislave v Hoteli Crowne Plaza. 

Konferencia Fintech Summit si kladie za cieľ priniesť aktuálne poznatky, ako moderné technológie ovplyvňujú vývoj a napredovanie firiem vo finančnom sektore. Čoraz viac nových spoločností sa pomocou inovatívnych technológií snaží zmodernizovať tradičný spôsob podnikania v tomto segmente. Je nastupujúca finančno-technologická scéna dôvodom prestrach alebo príležitosť napredovať? Ako využiť inovácie vo svoj prospech?

Týmito otázka misa na konferencii Fintech Summit budú zaoberať zahraničné a slovenské špičky v obore. Konferenciu organizačne a odborne zastreší spoločnosť Future Proof – organizátor medzinárodnej konferencie o technologických inováciách Techsummit. „Technologické inovácie otvárajú široké možnosti, ako znižovať náklady, zjednodušovať a zrýchľovať služby pre klientov a zvyšovať bezpečnosť.

Obsah tejto konferencie bude prínosný pre spoločnosti,ktoré chcú napredovať,“ hovorí Davy Čajko, zakladateľ, organizátor a odborný garant podujatia. Konferencia Fintech Summit je určená reprezentantom finančných fintech spoločností, ktorí sú otvorení inováciám, ale aj investorom, ktorí sa zaujímajú o spoluprácu so slovenskými a zahraničnými start-upmi v tejto oblasti. Špičkoví odborníci sa v panelových diskusiách podelia o svoje skúsenosti, ktoré doplnia konkrétne prípadové štúdie a prezentácie start-upov.

Tri nosné témy pre napredovanie finančného sektora

Problematika digitálnych inovácií vo finančnom sektore bude zastúpená tromi nosnými témami. Všetky tri témy spája spoločný cieľ: užívateľský komfort klientov finančných inštitúcií, zefektívnenie práce a spoľahlivejší a bezpečnejší finančný svet

Prvá téma sa zameria na zistenia, čo prinesie užívateľom a bankám jedna z najväčších zmien v online fungovaní bánk s názvom PSD2 – Smernica Európskej komisie o bankových platbách. Súčasťou tejto témy bude aj REGTECH – ako môže použitie nových technológií uľahčiť plnenie regulačných požiadaviek. 

Druhý tematický okruh sa dotkne aj vypuklého a akútneho problému – ľudského kapitálu. Kvalifikovaní pracovníci totiž významne ovplyvnia napredovanie firiem v oblasti bankových služieb. 

V treťom bloku odborníci bližšie rozoberú technologickú revolúciu blockchain (špeciálny druhdistribuovanej decentralizovanej databázy, ktorá zaznamenáva všetky platby takzvaných kryptomien, ako napríklad Bitcoin – poznámka redakcie). 

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang