Fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Evropská unie se rozhodla bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí (do 25 let), která v některých regionech je na úrovni 25%. Celkem to má stát přes 16 miliard eur (432 miliard korun). V přepočtu každý obyvatel Evropské unie včetně všech miminek a důchodců zaplatí 864 Kč.

EU si klade za cíl, aby žádný mladý člověk nebyl nezaměstnán déle než 4 měsíce, a jak vidíme je pro tento cíl ochotna utrácet mnoho peněz daňových poplatníků. Bude lidem platit učňovské přípravy, stáže, vzdělání a pravděpodobně i přímo dotovat pracovní místa.

Je nesmyslem brát lidem peníze na daních a na druhé straně tyto peníze používat k účelu umělého vytváření pracovních příležitostí. Zdravým způsobem je snížit daně všem, aby mohla vznikat pracovní místa a lidem zůstávalo více peněz v kapsách.

Není náhodou, že nejmenší nezaměstnanost mají země s nejvyšší ekonomickou svobodou jako je Hong Kong, Singapur, Švýcarsko, Austrálie nebo Nový Zéland. Naopak země jako je USA, kde byla ekonomická svoboda vždy vysoká a nyní tam roste byrokracie a sociální programy, tak tam v posledních letech nezaměstnanost roste, protože se na tyto projekty musely zvýšit daně.

Pokud je cena práce v průměru zdaněna kolem 50%, pak se nemůžeme divit, že nezaměstnanost roste a vzniká obrovský strukturální problém.

Další velký problém tohoto opatření je, že tedy bude skutečně výhodnější zaměstnávat mladé lidi, ale o to bude méně výhodné zaměstnávat lidi ve středním věku a starší lidi.

Na lidech ve středním věku většinou závisí přežití celé rodiny a starší lidé v předdůchodovém věku jsou také velmi ohroženou skupinou. I samotní důchodci by měli mít právo ke svému malému důchodu si nějakou korunu přivydělat, mají-li zájem.

Žádná skupina obyvatel tedy není významnější než druhá a jedině volný trh může nezaměstnanost dlouhodobě snížit. Snižme tedy daně všem a nedotujme žádnou skupinu obyvatel.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang