Hlava a ramena – formace, trend

hlava-a-ramena-formace-trend

Někdy dojde k falešnému signálu, když se ceny po proražení linie podpory vrátí na svou předchozí úroveň – v takovém případě lze říct, že formace hlava a ramena selhala.

Jakmile je však linie podpory překročena, měla by se považovat za linii odporu. Dokud ceny zůstanou pod touto úrovní, lze očekávat klesající tendenci trhu

Formace hlava a ramena je mezi investory velmi běžnou a oblíbenou reverzní formací. Nejzákladnější schéma hlavy a ramen se skládá z jednoho (levého) ramene, jedné hlavy a jednoho (pravého) ramene. Formace hlava a ramena se dělí na vrcholy a dna.

head_shoulders-4654454

Vrcholy hlavy a ramen představují zvrat vzestupného trendu, zatímco dna hlavy a ramen přestavují zvrat sestupného trendu. Vrcholy hlavy a ramen se mohou vytvořit po vzestupném trendu, který se propadá zpět a vytváří lokální maximum. Toto lokální maximum se nazývá levé  rameno.

Brzy po vytvoření ramene má cena tendenci vzrůst a znovu klesnout, čímž vytvoří hlavu, která představuje další lokální maximum, a to vyšší než rameno (levé i pravé).

Jakmile je vytvořena hlava, tj. cena přestane klesat a znovu roste a tvoří pravé rameno, měla by se zakreslit přímka, která spojuje nejnižší lokální cenové body formace (nejnižší hodnoty mezi rameny a hlavou). Tato linie se nazývá linie krku (neckline), která může být vodorovná nebo může mít vzestupný či sestupný sklon. Linie krku má v této formaci funkci linie podpory. Pokud je tato linie překročena, cena s nejvyšší pravděpodobností bude pokračovat v poklesu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang