Hrubý domácí produkt (HDP)

hruby-domaci-produkt-hdp

HDP je jedním z nejsledovanějších makroekonomických ukazatelů ekonomického stavu země. Vyšší HDP je obvykle známkou zlepšování hospodářské situace.

HDP představuje celkovou hodnotu veškerého zboží a služeb vytvořenou za dané období na určitém území. Význam tohoto ukazatele spočívá v tom, že bere v potaz veškeré zboží a služby vyrobené či poskytnuté v zemi bez ohledu na to, zda je vyrobí či poskytnou cizinci nebo američtí občané a/nebo společnosti. Proto se do něj nezapočítává produkce amerických společností v jiných zemích.

HDP může být vyjádřen jako nominální hodnota (např. USD) nebo jako růst či pokles HDP (v %). Podává rychlý a ucelený přehled o hospodářství v určité zemi.

HDP je velmi oblíbeným ukazatelem ekonomické aktivity v určitém státě. I přes velký význam HDP bychom měli při jeho analýze zohlednit i další ekonomické ukazatele.

Vyšší hodnota HDP je obecně známkou růstu ekonomické činnosti, což může vyplývat ze zdravého hospodářství, na druhou stranu ale může i v závislosti na úrovni růstu HDP přispět k inflačnímu tlaku.

Zvýšení růstu HDP obvykle znamená tlak na zhodnocení měny určitého státu.

Předběžné údaje jsou zveřejňovány čtvrtletně v čase 8:30 – v poslední den měsíce, následujícího po čtvrtletí, k němuž se vztahují. Revidované údaje se zveřejňují o měsíc později

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang