Index nákladů práce | USA | Náklady

Index nákladů práce možná účinně nezachycuje trendy nákladů práce, obzvláště ve srovnání s jinými zprávami, např. zprávou o zaměstnanosti, podává však jiné informace, jako např. přelévání zaměstnanosti mezi odvětvími a náklady na odměny.

Ke konci a na začátku roku bývá index nadhodnocený z důvodu odměn vyplacených zaměstnancům

Trh většinou sleduje mezičtvrtletní a meziroční vztahy v souvislosti s celkovými náklady práce, mzdami anebo platy a odměnami.  Údaje z konce a začátku roku mohou být zkresleny odměnami vyplacenými zaměstnancům.

© 2021 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang