Informace, které jste o finančních institucích možná nevěděli

financni-instituce

Finanční instituce jsou všechny organizace, které se vyznačují tím, že předmětem činnosti je hospodaření s finančními zdroji a cennými papíry. To znamená, že každá společnost, která se věnuje zprostředkování, poskytování či uchovávání finančních zdrojů, je finanční společnost.

Dále však může zprostředkovávat, uchovávat či poskytovat právě cenné papíry a další různé finanční deriváty.

Cenné papíry jsou listina či záznam. Listina nebo záznam vlastně obsahuje soukromé právo, které dokládá, že jeho držitel je nositelem práva na určitou hodnotu, majetek či majetkový prospěch. Mezi cenné papíry lze zařadit například akcie, podílové listy, státní dluhopisy, investiční kupóny, směnky, šeky, opční listy či zemědělské skladní listy.

Cenné papíry mohou mít listinnou podobu nebo podobu zaknihovanou. Některé zdroje také uvádí, že bankovky jsou cenné papíry, nicméně dle českého práva tomu tak není.

Finanční deriváty jsou takové instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty podkladového aktiva. Tedy jejich podstata je ve formě termínového obchodu. To znamená, že k obchodu, respektive k plnění podmínek obchodu, dochází s určitým opožděním. Obvykle se jedná o smlouvu mezi dvěma subjekty.

TIP: Co je to uzavřený podílový fond? Na to odpovídá tento článek.

Mezi finanční instituce patří:

  • banky
  • spořitelny
  • úvěrní družstva
  • družstevní záložny
  • investiční společnosti
  • investiční fondy
  • penzijní fondy
  • pojišťovny
  • stavební spořitelny

Každá ze zmíněných finančních institucí nabízí jiné služby a má na starosti jiné záležitosti. Některá z nich pomůže se založením majetkového účtu, spořením, či pojištěním, jiná se smluvením úvěru. Jejich portfolia jsou rozsáhlá a veřejně dostupná.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang