Internet.org: Bezplatný přístup k internetu od Facebooku

Internet.org je iniciativa, kterou vede společnost Facebook, jíž cílem je seskupovat technologické společnosti, neziskové organizace a místní komunity za účelem propojení celého světa resp. poskytnutí internetového připojení každému na této planetě.

V současné době má přístup k internetu pouze jedna třetina světové populace a to chce Facebook v kooperaci s předními technologickými společnostmi změnit. Na projektu se dále podílí Samsung, Ericsson, Nokia, Opera, Mediatek a Qualcomm.

Bezplatný internet

Na těch trzích, kde je internetové připojení drahý luxus, poskytuje aplikace Internet.org bezplatný přístup na vybrané weby o zdraví, zaměstnání a jiné. Momentálně je tato služba poskytována v některých částech Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Je možné, že Facebook spustil tento projekt za účelem propojení celého světa prostřednictvím své sociální sítě. Ta se potýká s poklesem tempa růstu měsíčně aktivních uživatelů, jak demonstruje následující graf, což může být z části zapříčiněno i nemožností uživatelů se připojit a být online.

Nové technologie

Přibližně 2,7 miliardy lidí má připojení k internetu, přestože Facebook odhaduje, že 80 – 90 % světové populace žije v oblastech pokrytých 2G nebo 3G sítí. Důvod, proč je pouze jedna třetina lidstva online, je tedy převážně čistě ekonomický.

Aby i zbylé dvě třetiny měli možnost být online, Facebook ve spolupráci s partnery investuje do vývoje nových technologií, které budou poskytovat internet ze země, vzduchu i vesmíru. Jaká technologie bude použita na určitou oblast, se odvíjí od hustoty zalidnění resp. počtu obyvatel na jeden čtvereční kilometr.

Nákladově efektivní využití nových technologií

Hustě zalidněné oblasti potřebují logicky k bezproblémovému chodu internetu velkou kapacitu sítě. Proto zde bude využita technologie poskytující nejsilnějšího signálu i nejvyšší kapacitu – tzv. cell towers nebo přístupové body Wi-Fi. Tato pozemní technologie však pokryje jen relativně malou oblast.

Pro regiony s menší hustotou zalidněním by bylo použití výše uvedené technologie příliš nákladné. V těchto oblastech by byl signál distribuován pomocí létajících dronů. Cílem projektu je, aby se drony pohybovaly v co nejnižší výšce a poskytovaly tak nejsilnější možný signál.

Dále vytvoření energeticky nejefektivnějších dronů a zároveň takových, u kterých budou náklady na výrobu co nejnižší. Ideální výška, ve které by dron měl operovat, je přibližně 20 kilometrů. V této výšce poskytne dostatečně silný signál na pokrytí oblasti o velikosti města.

Internetové připojení pro oblasti s velmi nízkou hustotou zalidnění by bylo poskytováno pomocí satelitů s lokací ve vesmíru. Toto řešení však doprovází několik problémů. Především vzdálenost od zemského povrchu je natolik velká, že signál by do zařízení přicházel velice slabý.

Nelze přehlížet i nákladovost tohoto řešení. I přestože by bylo možné vyrobit relativně levný satelit, dopravit ho do vesmíru by stálo miliony dolarů.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang