Ceny plynu – jak ovlivňují podnikání, proč jsou důležité

V poslední dekádě bylo možné sledovat velký celosvětový trend, kdy všemožné firmy přesouvaly výrobu a služby do Asie, zejména do Indie a Číny. A to především z důvodu nesrovnatelně levnější pracovní síly, která hraje v nákladech společností dodnes klíčovou roli. A ještě dlouho bude hrát.

Specielně v Číně se vyrábí snad již úplně všechno. Indie je zase proslulá, díky výborné jazykové výbavě Indů, poskytováním telefonických služeb pro celý svět. V poslední době se však přeci jenom jedno velké závaží přidává na opačnou misku vah. Tím závažím jsou ceny energií. Specielně o plynu bude dnes řeč.

Je s podivem, že ceny zemního plynu na burze jsou aktuálně v Asii až čtyřikrát vyšší než v USA. A jsou rovněž vyšší než ty evropské. I ceny energií hrají podstatnou roli v nákladech mnoha firem. V některých oborech tu nejdůležitější. Proč ale došlo k takovému markantnímu rozdílu?

Jde o to, že v Asii jsou ceny zemního plynu téměř vždy stanoveny podle cen ropy. V USA je tomu jinak, tam se cena za plyn stanovuje čistě tržně. A jak všichni víme, dochází právě nyní v USA k masivnímu rozvoji těžby plynu z břidlic, což dramaticky snižuje tržní ceny zemního plynu. 

Jenom pro srovnání, V USA se za milion britských termálních jednotek zemního plynu aktuálně platí 3 dolarů. V Japonsku a dalších asijských zemích je cena aktuálně zhruba 15 dolarů! Ten rozdíl je tedy dramatický. Dalším důvodem velkého rozdílu v cenách je fakt, že v Asii tomuto trhu kralují monopoly. 

Ceny za energie jsou pro průmysl klíčové. Díky boomu těžby z břidlic mají nyní USA zatraceně velký náskok a americkým firmám se snižují výrazně náklady na produkci. Doba, kdy se „všechno“ přesouvalo do Asie tak možná končí a západní firmy budou v dalších letech více rozmýšlet a zvažovat, zda zůstat doma a nebo se někam přesunout.

Bohužel naše matička Evropa v tento okamžik neprofituje ani na jednom. Nemá ani nízké ceny energií, ani levnou pracovní sílu. O důvod víc, proč se růst evropského HDP značně zasekává

Jak ceny plynu ovlivňují podnikání?

Ceny plynu, jakkoliv jsou ovlivňovány mnoha faktory, mohou mít významné dopady na podnikání. Zde jsou některé způsoby, jak mohou ceny plynu ovlivnit podnikání:

  • Náklady na energii: Podniky, které používají plyn jako zdroj energie, mohou být velmi citlivé na změny cen plynu. Vysoké ceny mohou zvýšit náklady na energii a snížit ziskovost podnikání. V extrémních případech mohou vysoké ceny plynu dokonce způsobit ztráty a přinutit podniky zavřít.
  • Výrobní náklady: Podniky, které vyrábějí výrobky z plynů, jako je například chemický průmysl, mohou být také velmi citlivé na ceny plynu. Vysoké ceny mohou zvýšit náklady na výrobu a snížit ziskovost podnikání.
  • Konkurence: Pokud jsou ceny plynu vysoké, může to vést k větší konkurenci mezi podniky o omezené zdroje plynu. To může vést ke zvýšení nákladů na nákup plynu a snížení ziskovosti podnikání.
  • Investice do alternativních zdrojů energie: Vysoké ceny plynu mohou podnítit podniky k investicím do alternativních zdrojů energie, jako jsou obnovitelné zdroje energie nebo technologie úspory energie. To může vést ke snížení nákladů na energii a zvýšení ziskovosti podnikání.

Celkově lze říci, že ceny plynu mohou mít významný dopad na podnikání, zejména na podniky, které jsou závislé na plynu jako zdroji energie nebo surovině pro výrobu.

Podniky musí pečlivě sledovat ceny plynu a přizpůsobovat své podnikání, aby maximalizovaly svou ziskovost a minimalizovaly náklady.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang