Jaká je budoucnost solární energie?

Při každém poklesu cen fosilních paliv, investoři ztrácí zájem o solární zdroje energie resp. o společnosti v tomto odvětví. Jsou tyto obavy oprávněné? Dle našeho názoru se situace může v následujících letech velice rychle změnit.

Na rozdíl od klasických zdrojů elektrické energie, je energie produkovaná ze solárních panelů technologie a obecnou vlastností technologií je významný pokles nákladů na její produkci v průběhu času. Doba solární energie nejen podle našeho názoru přichází.

Solární energie byla díky vysokým nákladům na produkci po dlouhou dobu nekonkurenceschopná a vyžadovala státní dotace. Studie Deutsche Bank ukazuje, že se situace v posledních letech dramaticky mění a solární energie má nakročeno být stejně levná nebo dokonce levnější než elektrická energie produkovaná z klasických zdrojů.

Za předpokladu (vyprší v roce 2016) 30% daňově uznatelných nákladů bude v roce 2016 stejně levná nebo levnější ve 47 státech USA. Za předpokladu 10% daňově uznatelných nákladů bude v roce 2016 stejně levná ve 36 státech.

Minulostí je doba, kdy solární panely byly exotické hračky bohatých, ekologicky zaměřených jedinců. Solární energie dosáhla cenové parity vůči ostatním zdrojům elektrické energie již v 10 státech USA. Těchto 10 států je odpovědno za  90% produkce elektrické energie ze solárních panelů v USA. Růst instalované kapacity v těchto 10 státech bude v následujících 3-5 letech šestinásobný.

Důvodem, proč je solární energie předurčena k dominanci vůči ostatním zdrojům elektrické energie, je, že se jedná o technologii, ne fosilní palivo. V průběhu času dochází k růstu efektivity solárních panelů a poklesu jejich ceny (přibližně 8-10% ročně).

U fosilních paliv, jejichž zdroje jsou omezené, má cena tendenci v průběhu času růst. Divergence v produkčních nákladech jednotky elektrické energie bude více a více výraznější.

Graf výše zachycuje historické produkční ceny energie z různých zdrojů. Solární energie se vymyká vlastnostem ostatních zdrojů a je předurčena produkovat levnější energii, než nejlevnější současné zdroje.

Mezinárodní agentura pro energii odhaduje, že v roce 2050 bude energie produkovaná ze solárních panelů největším zdrojem elektrické energie vůbec. V současné době to je pouze zlomek procenta celkové produkce. Jak rychle bude tato změna probíhat, ukáže čas.

Nástup solární energie může být v budoucnu umocněn rozvojem komplementárních technologií, např. zpřístupněním ceny bateriových článků pro širší využití – viz např. plánovaná výstavba Gigatovárny na baterie Tesla Motors, která by měla být uvedena do provozu v roce 2017 a u které se očekává, že průměrná cena vyprodukovaného bateriového článku poklesne o více než 30% oproti současným cenám.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang