Jen hledá inspiraci ze světových trhů

Jen k dolaru stagnuje na konečných úrovních středy 101,5. Minulý týden trh dravě natahoval posilování jenu, přičemž stihl natrhnout silnou a významnou podpůrnou peřinu 99,9 – 102,0.

Propad trhu posledních dnech byl evokován nestabilitou na Emerging Markets a amerických finančních trhů: dynamický propad akciových trhů vedl k přelivu kapitálu do dluhopisů a jejich značnému růstu.

Emerging Markets

Rozvíjející se trhy (Emerging Markets) označují země, které se rychle rozvíjejí a zažívají výrazný hospodářský růst. Tyto trhy se obvykle vyznačují nižším příjmem na obyvatele, transformující se ekonomikou a rostoucí střední třídou. Rozvíjející se trhy se často nacházejí v regionech, jako je Asie, Afrika, Latinská Amerika a východní Evropa.

Tyto země přitahují zvýšenou pozornost investorů díky svému potenciálu vysoké návratnosti investic, bohatým přírodním zdrojům, příznivým demografickým podmínkám a rozvíjejícímu se podnikatelskému prostředí. Nabízejí zahraničním společnostem příležitosti k rozšíření jejich aktivit a proniknutí na nové spotřebitelské trhy.

Rozvíjející se trhy však také představují rizika, jako je politická nestabilita, kolísání měny, nedostatečná infrastruktura, nejistota v oblasti regulace a nestálé tržní podmínky. Přestože mají potenciál velkých zisků, investice na rozvíjejících se trzích vyžadují pečlivé posouzení rizik a jasné pochopení jedinečné dynamiky každé země.

Momentální situace

Momentální situace na trhu je značně nepřehledná a rozporuplná, do fundamentálních a technických parametrů obchodování se mísí i rozhodování dle aktuálního nestabilního sentimentu.

Trh tak nabízí množství konfliktních technických signálů. Na své si tak přijdou obchodníci, kteří vyhledávají prudké pohyby s náležitými šancemi  a riziky. Konzervativnější investoři zřejmě budou čekat na vyjasnění výhledu.

20140206_usdjpyh4-7974387

Trh proto pro inspiraci bude hledět opět na Emerging Markets a finanční trhy Spojených států. Další podpory: 99,2, 98,7 a 97,0. Posílení nad 102,0 by vylepšilo výhled trhu pro postup k 103,4 – 103,7 a hlavní oblasti odporu 104,8 – 105,9. 

20140206_usdjpydaily-5011215

Dlouhodobě ke slábnutí jenu přispívá mimo jiné i rozdílné očekávání monetárních politik centrálních bank USA a Japonska: Fed naznačuje omezení monetární expanze, BoJ její pokračování. Trh může v delším období potvrdit dlouhodobý růstový trend posledních let, otázkou ale zůstává, zda-li ještě předtím nepřijde významnější korekce na 85,0-95,0.

Produktivita práce

Produktivita práce a jednotkové pracovní náklady (Q4 2013, 14.30 SEČ) a obchodní bilance si dnes zaslouží zájem pozorovatelů: zrychlení růstu ekonomiky ve srovnání se setrvale solidní expanzí trhu práce přineslo ve druhé polovině roku posílení růstu produktivity práce.

Při dlouhodobém slabém růstu mezd je logickým vyústěním tohoto vývoje pokles jednotkových pracovních nákladů. Ty ale bez ohledu na fluktuace produktivity práce, tak jako tak, vykazují trvalou slabost, neboť trh práce – přes dlouhodobý významné pokles míry nezaměstnanosti – je stále oslaben a mzdy tak nemusí příliš růst.

Trh dnes bude informován, jaká že byla prosincová obchodní bilance USA (14.30 SEČ), trh čeká zvýšení deficitu obchodního schodku.

Ten ale ve druhém pololetí roku driftuje na multiletých minimech. Stále je patrný trend redukce deficitu od světové finanční krize v roce 2008. Na tomto trendu se podílí při stabilním růstu exportu stagnace importu zejména kvůli nižšímu dovozu ropy.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang