Kam emigrovat: Hong Kong

Hong Kong se drží již od roku 1970 na prvním místě v indexu ekonomické svobody.

Pokud ekonomické teorie říkají pravdu, pak je právě Hong Kong momentálně nejlepší místo pro život.

Počet obyvatel   7 061 200
Úřední jazyky   Kantonská čínština, angličtina
Měna   Hongkongský dolar (HKD)
HDP per capita   49 417 USD (PPP)
Sousední země   Čína, Macao
Kultura   Východní

Představení

Hong Kong (HK) padl v důsledku první opiové války v polovině 19. století do rukou imperiální Anglie a vydržel v jejím sevření až do roku 1997, kdy se stal jednou ze dvou Zvláštních správních oblastí Čínské lidové republiky (spolu se sousedním Macaem).

HK je jedním ze čtyř asijských tygrů a v žebříčcích HDP per capita se objevuje okolo pátého až desátého místa, přičemž HDP na hlavu je zde téměř dvakrát vyšší než v ČR.

Ekonomická svoboda

Zvláštní správní oblasti řeší všechny politické otázky s výjimkou obrany a zahraniční politiky samostatně a mají soudní systém nezávislý na soudech ČLR. Není tedy třeba obávat se čínského komunisticko-kapitalistického mixu, právě naopak. Hong Kong se v indexu ekonomické svobody stabilně umisťuje na prvním místě a svoji pozici potvrdil i v roce 2013.

Nízká míra korupce, respekt k vlastnickým právům a otevřenost obchodu dělají z HK ekonomicky nejsvobodnější zemi světa. Vládní utrácení představuje pouhých 17% HDP.

Daň z příjmu je progresivní, přičemž průměrná roční mzda v HK činí zhruba 360 000 HDK (odpovídá 900 000 Kč), ze kterých se platí daň 49 200 HKD, efektivní míra zdanění je tedy okolo 13,5%. Pro mediánový příjem 240 000 HKD ročně dosahuje daň 28 800 HKD, tj. 12% příjmu. V ČR je efektivní míra zdanění průměrného platu něco přes 43% (15% ze superhrubé mzdy + sociální a zdravotní „pojištění“).

V HK se neplatí žádné kapitálové, dividendové a dědické daně. Firemní daň činí 16,5 procenta ze zdanitelných zisků. Jako všude i v HK existuje celá řada výjimek, odečitatelných položek, atp.

Míra nezaměstnanosti činí 1,5%, při emigraci tedy není třeba obávat se nedostatku pracovních míst.

Zdravotnictví, školství, důchod, podpora v nezaměstnanosti

HK má jedno z nejvyvinutějších zdravotnictví na světě, což se odráží například na naději dožití, která je zde druhá nejvyšší s 86 lety u žen a 80 lety u mužů. Ve městě funguje 38 veřejných a 12 soukromých nemocnic.

Léčba ve státních nemocnicích je hrazena z daní, léčbu v soukromých zařízeních pokrývají soukromá pojištění, která jsou hojně poskytována zaměstnavateli. Ve městě funguje kvalitní ambulantní péče, která zajistí péči každému, kdo potřebuje pomoc.

Školství je opět kombinací státního a soukromého sektoru. Existuje celá řada různě fundovaných škol, od zcela soukromé až po zcela státní. Kapacita vysokých škol je omezená a značná část studentů proto často odchází studovat například do Austrálie, Spojených států apod.

V nedávné době bylo v HK zavedeno povinné důchodové spoření, do kterého při mediánovém platu každý povinně přispívá 10% mzdy (5% zaměstnanec, 5% zaměstnavatel). Systém je poměrně komplikovaný, existují různé pilíře a různé formy spoření.

Nezaměstnaným, postiženým, rodinám s dětmi či lidem v nouzi poskytuje HK sociální zabezpečení. Na rozdíl od ČR není kritériem pro poskytnutou pomoc jen měsíční příjem, ale i celková aktiva.

Politická svoboda

Hong Kong patří mezi nejsvobodnější státy světa a to jak ekonomicky, tak politicky. V zemi panuje vysoká vláda práva s nízkou mírou korupce. Respekt k vlastnickým právům a svobodné směně jsou zdrojem hospodářského úspěchu HK. De iure platí svoboda volby náboženství, sexuální orientace či pohlaví, v praxi ovšem může docházet k diskriminaci minorit.

V poslední době je znát negativní vliv velkého bratra, který může vést například k (auto)cenzuře některých médií, omezení svobody shromažďování, policejní brutalitě, atp.

Podnebí

Hong Kong leží na hranici tropického a subtropického pásu, místní podnebí je známé vysokou vlhkostí (roční průměr 78%) a vysokými teplotami (roční průměr mezi 21 a 25 stupni celsia). Nejnižší naměřená teplota v historii byla 0 stupňů celsia.

Roční srážky dosahují 2 400 mm (ve srovnání s 500 mm v Praze jde o značný nárůst), bývají však krátké a intenzivní. HK s Česká republika jsou tedy, co se týká klimatu, jako nebe a dudy. Je jen na vás, co si vyberete.

Proces imigrace

S Hong Kongem má ČR bezvízový styk, návštěva předem je tedy hravě možná. Cestovní vízum vydrží 90 dní. Po uplynutí 90 dní není třeba vracet se do ČR, ale stačí opustit zemi. Jednoduchý výlet lodí do sousedního Macaa a razítko do pasu tak zajistí klid na dalších 90 dní například pro nepracující manželku/manžela.

Pro zaměstnance je proces imigrace vcelku jednoduchý, stačí vyplnit jeden formulář a druhý formulář vyplní firma. V aplikaci je třeba vykázat jak zcela jedinečný a nepostradatelný daný pracovník je a úředníci by neměli dělat větší problémy.

Zajímavosti

Vysoká hustota osídlení a malý prostor negativně působí na ceny a velikosti bytů. Milovníci prostorných bytů buď musí rozbít prasátko (či spíše pořádně vykrmené prase) nebo se smířit s menším bytem. Průměrná velikost bytu je 45 m2, zatímco v ČR se toto číslo pohybuje okolo 70 m2.

Shrnutí

+ nízké daně + rozvinutý volný trh + bohatá země – vzdálenost

– vysoká hustota osídleni

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang