Kdo vás zítra oholí aneb na téma privátního bankovnictví, investičního poradenství a poplatkových žraloků (2/2)

V článku o prvním setkání přátel investic se Quido bloger zmiňuje i o tom, že některý druh podnikání nelze dělat za dohledu ČNB. Ve jménu ochrany drobných investorů se fakticky zlikvidoval byznys malých nezávislých investičních poradců, a přitom občan ve skutečnosti víc chráněný není. O co jde? 

V roce 2008 došlo k novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu, na základě které může investičně poradenské služby poskytovat pouze osoba s příslušným povolením. Do té doby bylo investiční poradenství volnou živností ohlašovací, stejně jako i dnes poradenství ekonomické. Mohou za změnu naši povedení zákonodárci? V tomto případě ne, i oni byli malí páni. Důvodem přijetí novely byla především povinnost transpozice evropské rámcové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) a přijetí dalších prováděcích směrnic a nařízení vztahujících se k trhu s finančními nástroji. ČNB při svém dohledu tedy vykonává vůli evropských orgánů.

I na základě případů citovaných podle Finanční žraloci pochopí vnímavý čtenář, že tím, že svěříme investiční poradenství do rukou bank, k žádnému prospěchu pro občana nedochází. I když bylo možná odfiltrováno pár šarlatánských vlků samotářů, organizovaní šarlatáni a poplatkoví žraloci jsou v klidu – ti licenci mají.

Získat ji není jednoduché. Při tzv. zkoušce odborné způsobilosti je po uchazeči vyžadována znalost hromady nepraktických vědomostí, zato z nepochopitelných důvodů nejsou vyžadovány znalosti technické ani fundamentální analýzy. To je jako byste pro získání řidičského průkazu nepotřebovali umět řídit, zato byste museli umět rozebrat a znovu složit motor automobilu. Zkouška je nastavena tak, aby ji většina uchazečů nesložila a zkušební instituce tak mohla znovu a znovu kasírovat vysoké poplatky.

Takto byla deklasována nepříjemná konkurence poradců, kteří byli ochotni „jet na success fee“, tedy těch, kteří jsou odměňováni pouze podílem na zisku. To banky nenabízejí. Jednak chtějí mít své jisté, a pak vlastně ani vydělávat klientovi moc neumí.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang