Inflace – míra inflace

inflace-2

Index spotřebitelských cen (CPI), obecně známý jako inflace, je jedním z klíčových faktorů, jež ovlivňují monetární politiku České republiky. Ukazatel CPI je zveřejňován Českým statistickým úřadem a měří cenovou hladinu určitého spotřebního koše obsahujícího reprezentativní výrobky a služby (přibližně 710 položek) ve dvou porovnávaných obdobích.

Index odráží změny cen spotřebního zboží, kam patří např. potraviny, nápoje, oděvy, různé chemické výrobky, přepravní služby, zdravotní a sociální péče a vzdělání.

Interpretace ukazatele CPI není přímočará, protože inflační tlak zvyšuje pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb ČNB a tím i omezení ekonomické aktivity.

Na druhé straně příliš nízká inflace nebo deflace rozhodně nejsou známkou ekonomického zdraví, protože jsou obvykle spojeny se stagnací a sníženou poptávkou po spotřebním zboží.

Rostoucí inflace může v závislosti na monetární politice vést jak ke snížení poptávky po české měně – když se neočekávají změny úrokových sazeb, tak i ke zvýšení poptávky – když je vyšší míra inflace spojena s očekáváním vyšších úrokových sazeb. 

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang