Tarify Optimal a Relax+ pro věrné zákazníky RWE – jak je nabídka výhodná

Na bonusy a výhody lákají dodavatelé především nové zákazníky. Speciální zvýhodněné ceny pro stávající zákazníky nemusí ve srovnání s nabídkou ostatních dodavatelů obstát. Je tomu tak i u tarifů Optimal a Relax+ od RWE, které jsou určeny věrným odběratelům?

Společnost RWE zřejmě považuje Čechy za ekonomicky smýšlející pragmatiky. Rodina především uspokojuje svoje materiální potřeby, musí přece jíst a bydlet, a proto peněžitý bonus upevňuje partnerský vztah.

Naproti tomu v domovském Německu RWE vychází vstříc ekologickému idealismu. Do reklamy vysílá zeleného obra, který rozmisťuje na souši větrné elektrárny a mořské dno osazuje vodními turbínami. Jiný kraj – jiné priority, ale zpátky domů.

Se speciální nabídkou od RWE se pojí fixace ceny a smlouva na dobu určitou

Energetická skupina RWE motivuje potenciální i stávající zákazníky k podpisu nových smluv. Za každou uzavřenou smlouvu na zemní plyn a elektřinu s fixním tarifem vyplácí atraktivní bonusy. Konkrétní nabídky dostávají zákazníci domů dopisem. Logickým obchodním cílem jsou každopádně delší fixované vztahy, které prakticky nelze předčasně vypovědět, aniž byste byli finančně sankcionováni.

Zákazníkům, kteří doposud nepodepsali smlouvu na dobu určitou, je nabídnutý tarif elektřiny nebo plynu Optimal, jenž garantuje trojí snížení ceny v průběhu tříletého závazku. Zákazníkům, kteří už podepsali smlouvu na dobu určitou, je nabídnutý tarif elektřiny či plynu Relax +, jenž cenu zajistí na dobu 36 měsíců.

K tomu většinou přidává RWE bonus, závisející na spotřebě. 2 500 Kč za úvazek na další 3 roky nyní dostane domácnost s platnou smlouvou uzavřenou do 22. 4. 2014, pokud plynem vytápí, uzavře dodatek a přejde na tarif Optimal.

Málokdo dává víc peněz, než kolik jich požaduje zpátky. Bonusy k ceníkem Optimal a Relax+ potvrzují pravidlo.

Optimal a Relax+ v cenovém srovnávači neobstojí

Dennodenně dostáváme výhodné nabídky rozličného zboží a služeb, energetiku nevyjímaje. Pravda je, že není všechno zlato, co se třpytí a líbivé přísliby vyžadují kritický přístup. Nám naštěstí postačí jednoduché počty.

Konkrétně poradíme například středočeské domácnosti, která vytápí plynem rodinný dům a platí podle ceníku RWE plyn Standard. Když k dosavadní smlouvě podepíše dodatek Optimal, určitě ušetří. Složitější propočet vyžadují ceníky Relax+, označené od nejdražšího „F“ po nejlevnější „A“. Ale proč situaci komplikovat, když vůbec nejnižší cenu RWE účtuje za tarif eStart?

Finanční bonusy prakticky nemění pořadí elitních tarifů na špici cenového srovnávače, ale potěší. Například společnost Fonergy odpouští měsíční paušály každému odběrateli, kterému prodává plyn i elektřinu. Gas International zase přispívá na nový plynový kotel.

Oba alternativní čeští dodavatelé navíc garantují nezdražování, aniž byste museli podepsat smlouvu na dobu určitou. Zkrátka máte jistotu, a zároveň vám zůstane svoboda.

Totéž nabízejí Moravské naftové doly (MND) a Slovenský plynárenský průmysl (SPP CZ). Pokud preferujete minimální cenu a velkou nadnárodní společnost, zvolte tarif Jistota24 od E.ON. Vůbec nejlevnější zůstává Jistota 2015 od Primagasu, i bez finančních bonusů.

Kompletní přehledy vám poskytne kalkulačka plynu a kalkulačka elektřiny.

Srovnání tarifů plynu od RWE a vybrané konkurence

Spotřeba: 30 MWh/rok, distribuční region: RWE GasNet (ČR krom Prahy a jihu Čech)

Dodavatel a tarifcenabonus
Primagas: Jistota 201537 002 Kč
E.ON: Jistota2437 679 Kč
RWE eStart38 846 Kč
Fonergy: Standard38 890 Kč363 Kč/rok *, jistota + svoboda
Gas International: One tarif39 075 Kčpříspěvek na kotel, jistota + svoboda
MND: Plyn39 601 Kčjistota + svoboda
SPP CZ: Levný Kubík 201640 523 Kčjistota + svoboda
RWE Optimal (3. rok)43 492 Kč
RWE Relax+ A43 515 Kčbonus 1 500 Kč/3 roky
RWE Optimal (2. rok)44 269 Kč
RWE Optimal (1. rok)45 030 Kčbonus 1 600 Kč/3 roky
RWE Relax+ F45 646 Kčbonus 1 500 Kč/3 roky
RWE plyn Standard45 841 Kč

Pozn.: RWE eStart garantuje cenu do srpna 2015. Uvedené tarify od Primagas, E.ON, Fonergy, Gas International a MND garantují cenu do konce roku 2015, tarif od SPP CZ do konce roku 2016. Smluvní podmínky najdete v kalkulačce.

Ceny a bonusy jsou platné od 1. 1. 2014, pouze v případě RWE Optimal a RWE Relax+ od 1. 6. 2014 pro nově uzavřené smlouvy, včetně DPH. Vždycky, i v případě RWE Optimal, počítáme s letošními distribučními poplatky.

* Společnost Fonergy neúčtuje měsíční poplatky pro druhé a každé další odběrné místo téhož zákazníka, stejně velkorysá je ke všem lidem starším 60 let a držitelům průkazu TP, ZTP, ZTPP/P.

Pozor na formality při ukončení smluvního vztahu, hlídejte detaily

RWE podmiňuje výplatu finančního bonusu smlouvou nebo dodatkem, jejichž trvání někdy není ohraničeno přesnými daty. Účinnost bývá počítána například „od termínu zahájení dodávky ze strany RWE či převedení na daný Produkt“ a skončí po 36 měsících. Na detailech přitom záleží.

V případě tarifu Optimal máte „nejpozději 40 dnů před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy“ oznámit, že ji nechcete prodloužit! Abyste předešli nejasnostem, chtějte přesná data. Požádejte dodavatele, aby trvání smluvního vztahu  vymezil nespornými kalendářními dny, například 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017.

RWE dodatečně přesný den ukončení smlouvy nesděluje telefonicky ani e-mailem. „Zákazníkům zasíláme opis smluvní dokumentace na korespondenční adresu, abychom zamezili zneužití údajů,“ vysvětlil nám Martin Chalupský z RWE.

Pokud budete sepisovat oznámení o tom, že nechcete prodlužovat účinnost dodatku, dejte pozor na každičký znak! I záměna písmene S za číslici 5 znamená riziko sankční pokuty za „nestandardní ukončení smluvního vztahu“.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang