Stop loss příkaz

nastavit-stop-loss

Nejsnadněji lze příkaz Stop Loss nastavit dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na sloupec S/L nebo T/P zvolené otevřené pozice. Jinou metodou je kliknout pravým tlačítkem myši na otevřenou pozici a vybrat si v kontextovém menu možnost „Modifikovat nebo odstranit“.

Následně se objeví nové okno s popisem aktivní pozice v titulku. Nyní lze zadat nový příkaz Stop Loss, a to buď v podobě pevné ceny (vepsáním nové ceny do pole Stop Loss) nebo v bodech ve vztahu k aktuální ceně (pole „body“ po pravé straně).

V praxi bude tento postup probíhat následovně: předpokládejme, že obchodník má otevřenou dlouhou pozici s měnovým párem USD/CHF, aktuální tržní cena činí na straně poptávky 1,0278 a na straně nabídky 1,0281. Obchodník si může vybrat z těchto možností:

  • nastavit příkaz Stop Loss na předem definovanou cenu – například obchodník považuje úroveň 1,0260 za důležitou technickou hranici,
  • předpokládat, že pozice neutrpí vyšší ztrátu než určitý počet bodů. Například, pokud usoudí, že ztráta nepřesáhne 40 bodů, může vepsat do pole „body“ na pravé straně okna hodnotu 40.

Pokud se příkaz Stop Loss zadá správně, bude tlačítko „Změnit…“ s údaji předmětné pozice aktivní. Stisknutím tlačítka se nová hodnota příkazu Stop Loss potvrdí a objeví se v údajích pozice v záložce Obchodování na spodní straně obchodní platformy.

first_steps_modifying_stop_loss_cz-2270285

Příkaz Stop Loss  pro dlouhou pozici bude aktivován v okamžiku, kdy cena poptávky  na trhu dosáhne stanovené úrovně. Pro krátkou pozici bude aktivace spuštěna  cenou nabídky.

Pokud tlačítko „Změnit“ není aktivní

Všimněte si, že tlačítko „Změnit“ nebude aktivní, pokud není nová hodnota příkazu Stop Loss vepsána správně. Pro správné nastavení příkazu Stop Loss by měly být splněny tyto podmínky:

  • pro dlouhou pozici – pokud je příkaz Stop Loss nastaven v podobě určité cenové úrovně, měla by tato úroveň být nižší než aktuální tržní cena;
  • pro krátkou pozici – pokud je příkaz Stop Loss nastaven v podobě určité cenové úrovně, měla by tato úroveň být vyšší než aktuální tržní cena;

Hodnota příkazu Stop Loss by navíc neměla být blíže aktuální tržní ceně než předem nastavená úroveň „Limitu“. Limity pro celý trh jsou vymezeny v tabulce „Limitni odstupy“. Například, pokud je v tabulce určen limit pro trh s měnovým párem USD/CHF na 5 bodů a ceny činí na straně poptávky 1,0278 a na straně nabídky 1,0281, obchodník může:

  • nastavit příkaz Stop Loss pro dlouhou pozici na cenu 1,0273 nebo nižší,
  • nastavit příkaz Stop Loss pro krátkou pozici na cenu 1,0286 nebo vyšší.

Snažíme se držet limity pokud možno co nejníže, převládajícími faktory jsou však tržní volatilita a likvidita.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang