Obchodní bilance – zahraniční obchod

zahranicni-obchod

Tento ukazatel je velmi širokým vodítkem pro hodnoty dovozu i vývozu, měl by být analyzován ve spojení s ostatními obecnými ekonomickými ukazateli.

Účelem tohoto ukazatele je informovat o částce, která se vztahuje ke zboží a odhadovaným službám, s nimiž vzájemně obchodovaly Spojené státy a jejich mezinárodní partneři.

Jednak je třeba vzít v úvahu dolní vázanou hodnotu 2 500 amerických dolarů za zboží, včetně nákladů souvisejících s vývozem, např. dopravného, které dopravují buď fyzické nebo právnické osoby. Ke zboží s hodnotou nižší, než je tato částka, zpráva o Zahraničním obchodě nepřihlíží.

Tyto údaje ve velkém rozsahu používají investoři pro analýzu tuzemského a zámořského trhu a všeobecné obchodní plánování. Federální úřady a ostatní subjekty používají údaje o zahraničním obchodě pro ekonomické a finanční analýzy a analýzu obchodní politiky.

Rostoucí nerovnováha mezi hodnotou dováženého a vyváženého zboží a růst deficitu obchodní bilance může vést k obavám o celkovou kondici amerického hospodářství a může mít nepříznivý dopad na americký dolar. 

Údaje o zahraničním obchodě vyhlašuje jednou měsíčně 40 až 45 dní po referenčním období americký Statistický úřad.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang