Obchodní bilance – eurozóna

obchodni-bilance-eurozona

Obchodní deficit zvýší tlak na devalvaci národní měny, to může mít naopak pozitivní dopad na situaci exportérů, jelikož díky slabší domácí měně budou ceny vyváženého zboží pro zahraniční spotřebitele konkurenceschopnější.

Obchodní bilance se chápe jako rozdíl mezi hodnotou zboží a služeb, které určitá země vyváží, a hodnotou dovozů. Pochopitelně, pokud hovoříme o „zemi“, měli bychom si uvědomit, že ne vždy se tímto pojmem rozumí jedna určitá země, ale někdy se může jednat i o určitou zeměpisnou oblast (příkladem může být eurozóna, EU, ASEAN aj.).

Obchodní bilance se považuje za kladnou, pokud objem vývozů přesáhne objem dovozů – tehdy má země obchodní přebytek. O obchodní deficit se jedná v opačném případě, kdy země vyváží méně, než dováží. V takovém případě se obchodní bilance považuje za zápornou.

Je třeba si uvědomit, že „kladné/záporné“ hodnoty mají jen číselný význam a neměly by být nutně pokládány za ukazatel ekonomické výkonnosti země.

Deficit se může někdy zvýšit, když si země vede ekonomicky dobře, díky tomu, že se zlepšuje i finanční situace jednotlivců, kteří si budou přát kupovat větší množství zahraničního zboží. Při zlepšování hospodářské situace mají také společnosti sklon dovážet více surovin, aby zvýšily výrobu.

Informace vyplývající z údajů o obchodní bilanci mohou být poměrně užitečné při analýze obchodní politiky a výrobní konkurence mezi jednotlivými zeměmi.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang