Obchodní zásoby

obchodni-zasoby-2

Nízká hodnota poměru zásob k tržbám by mohla znamenat, že by výrobci měli zvětšit objem zásob, tj. zvýšit úroveň výroby.

Zpráva o obchodních zásobách vychází měsíčně za předešlé dva měsíce a obsažené informace se vztahují k tržbám a statistice všech tří stupňů výrobního procesu (výroba, velkoobchod a maloobchod). Ve skutečnosti je novou informací pouze údaj o maloobchodních zásobách, protože ty ostatní už byly uvedeny v jiných zprávách.

V této zprávě je také obsažen vztah zásob k tržbám, který uvádí, za jak dlouho (počet měsíců) by  byly zásoby vyčerpány při současném odbytu – poměr zásob k tržbám (I/S ratio). Přestože by nízká úroveň poměru mohla znamenat růst výroby, nemusí tomu tak vždy být, jelikož záleží i na budoucí úrovni spotřeby.

Význam této zprávy je malý, především proto, že dvě její informační součásti – výroba a velkoobchod – už byly vydány dříve.

Zprávu o obchodních zásobách obvykle vydává americký Úřad pro sčítání lidu (U. S. Census Bureau) okolo 15. dne následujícího měsíce a shrnuje údaje za dva měsíce. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang