Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

objednavky-zbozi-dlouhodobe-spotreby-2

Měsíční zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby podává informace o objemu objednávek, dodávek a nevyřízených objednávek zboží dlouhodobé spotřeby vyjádřeném v dolarech. Podle definice má tento typ zboží životnost nejméně tři roky.

Význam této zprávy je střední, protože objednávky se považují za ukazatel budoucí výrobní činnosti. Na druhé straně není tato zpráva příliš spolehlivá, protože indikátor bývá často volatilní. Bývá taky často značně revidována, , přesto investoři pozorně sledují její hodnoty.

Zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby se vydává přibližně 26. dne měsíce, který následuje po měsíci, k němuž se vztahuje. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang