Opce ATM, ITM, OTM

Už tedy víme, co je to call a put opce, jak si otevřít opční matrix a přečíst si za jakou cenu opce můžeme nakoupit (ask) nebo prodat (bid).    

Dnes si vysvětlíme 3 další velice důležité pojmy: 

  • Co je to opce ATMITMOTM.

Zobrazíme si opční matrix podkladového aktiva – akcií Facebook. Akcie FB 16/10/2014 uzavřely na ceně 72,63 (viz bílý rámeček).

fb_matrix-4606377

 Definujeme si tedy pojmy ATM, ITM, OTMOpce ATM (at-the-money) neboli opce na penězích

  • Je taková opce jejíž realizační cena (strike) rovná se ceně podkladového aktiva

Pro call i put opce platí:

  • Když akcie FB uzavřela na ceně 72,63. Opce na strike cenu 72,5 je opce ATM, opce na penězích.

Opce ITM (in-the-money) neboli opce v penězích

Pro call opce platí:

  •  Když akcie FB uzavřela na ceně 72,63. Call ITM opce jsou takové jejichž realizační cena je nižší než současná cena akcie.

Pro put opce platí:

  • Když akcie FB uzavřela na ceně 72,63. Put ITM opce jsou takové jejichž realizační cena je vyšší než současná cena akcie.

Opce OTM (out-the-money) neboli opce mimo peníze

Pro call opce platí:

  • Když akcie FB uzavřela na ceně 72,63. Call OTM opce jsou takové jejichž realizační cena je vyšší než současná cena akcie.

Pro put opce platí:

  • Když akcie FB uzavřela na ceně 72,63. Put OTM opce jsou takové jejichž realizační cena je nižší než současná cena akcie

CALL ATM, ITM, OTM v cenovém grafu:

callfb-3493204

PUT ATM, ITM, OTM v cenovém grafu:

fbput-1697372

Pochopení těchto pojmů je velmi důležité. Každá skupina těchto opcí má svá specifika a používají se k sestavení opčních strategií. Velice doporučuji si tabulku důkladně prostudovat, zobrazit si opční matrix (viz minulý článek) a sledovat opce a cenu podkladového aktiva a podle toho si určovat ATM, ITM a OTM opce.

TIP: XTB nově nabízí investiční plány. Co je to XTB automatické investování?

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang