Peer to peer lending: Budoucnost investování, nebo slepá cesta?

Při současné absenci výnosů u bezpečných dluhopisů, musí investoři hledat nové cesty k zajištění pasivního příjmu. Jednou z cest, kterou vidím jako zajímavou příležitost je peer to peer lending. Jedná se o nebankovní půjčování peněz ostatním lidem prostřednictvím internetových platforem. Nejrozšířenější jsou tyto platformy v USA a Velké Británii, kde mají zhruba desetiletou historii a dnes již miliardové obraty.

Bohužel většina těchto platforem zůstává českým zájemcům uzavřena a tak zůstávají k dispozici pouze spíše menší nebankovní platformy v Pobaltí (Mintos, Bondora), v UK (Saving Streem) a nově vznikající platformy v ČR jako například Zonky – zde jde ovšem třeba se mít na pozoru, protože Zonky končí s manuálním investováním. Při mém rozhodování zda jít do podobné investice jsem se zajímal především o rizika a zajištění půjček a až poté o potenciální výnos.

Před investicí do peer to peer půjček je třeba odhadnout pravděpodobnost defaultu dlužníka a šanci dostat své peníze zpět v případě nesplácení. V ČR se podíl nesplácených půjček v bankovním sektoru pohybuje lehce nad 5 procent. Lze tedy brát tuto hodnotu jako minimální procento nesplácených půjček. I když se nás některé platformy snaží přesvědčit o důkladném prověřování žadatelů, nepředpokládám, že mají lepší mechanismy než bankovní sektor a tedy procento defaultů bude vyšší než v bankovním sektoru. Pro doplnění například Bondora uvádí procento rychlých půjček online po splatnosti více jak 60 dní od 0,35 % u rating klientů AA do 13,1 % u ratingu F. Nicméně pokud se vezme procento u půjček, které jsou v oběhu více jak 120 dní tak se dostáváme více jak na dvojnásobné hodnoty. Tedy lze očekávat, že v případě Bondory, kde se pohybují úroky od 22 % do 30 %, bude v dlouhodobém horizontu procento nesplácených úvěrů pravděpodobně převyšovat procento úvěrů řádně splácených. Zde nás tedy bude pravděpodobně zajímat schopnost Bondory vymoci z dlužníků, alespoň část investované částky. Z tohoto důvodu spíše doporučuji se podívat na platformy, kde jsou rychlé půjčky online zajištěny majetkem, nebo kde má platforma fond z něhož kryje špatné úvěry. U těchto platforem jsou samozřejmě nižší úroky u rychlých půjček online a předpokládaný úrokový výnos se může pohybovat okolo 10 % ročně.

Dalším kritériem, které je podstatné je šíře trhu nabízených nebankovních půjček online a existující sekundární trh, kde je možné existující investice prodat dalším investorům. Toto kritérium bohužel diskvalifikuje veškeré platformy v ČR, i když lze očekávat, že během několika málo let se situace změní. Dalším rizikem je hrozba krachu nebankovní společnosti provozující platformu, zde je velmi těžké odhadnout pravděpodobnost bankrotu, nicméně například management Zonky předpokládá provozní ztrátu v prvních třech letech po rozjezdu platformy, je tedy nezbytné, aby za platformou stála silná společnost. Posledním rizikem je samozřejmě kurzové riziko, jak již jsem nastínil v mém výběru v současnosti neprošla žádná platforma v korunách a je tedy nutné počítat s investicí v eurech, nebo librách. Zde nevidím problém v horizontu jednoho roku, ale dále lze očekávat posilování koruny vůči oběma měnám.

Osobně mojí selekcí prošla půjčková platforma Mintos, která funguje jako přeprodávání zajištěných půjček online, kdy skupina investorů, která založila tuto platformu nejprve zafinancuje celou půjčku a následně ji umístí na trh, kde mohou ostatní investoři odkoupit maximálně 95 % této peer to peer půjčky, zbytek vždy drží původní investor. Úroky se zde pohybují od 8 do 18 % a lze zde vybírat z dalších pomocných kritérií, jako například výše zástavy, která slouží jako kolaterál. Osobně předpokládám úrokový výnos z dobře sestaveného portfolia okolo 11 %, počet nesplácených půjček na 10 % a procento vymožených peněz z nesplácených půjček mezi 50-80 %. Zde se jedná vyloženě o odhad, protože platforma Mintos je poměrně nová a není zde dlouhodobá historie. Při reinvestici prostředků do dalších rychlých peer to peer půjček by tedy mohl být očekávaný výnos mezi 4 až 8 procenty, tedy zhruba na úrovni spekulativních dluhopisů.

TIP: Co je to dluhopis a proč je bezpečný pro investování?

Investice do peer to peer půjček mi dává smysl a věřím, že v budoucnu tento systém ukrojí podstatný podíl ze segmentu bankovních půjček. Nicméně většina platforem, která je k dispozici je ještě poměrně nezralá a neexistence dlouhodobé historie představuje významné riziko. Na druhou stranu již jsou první platformy na burze a další plánují svůj vstup a podle současné tržní kapitalizace například LendingClubu (více jak 5 miliard USD) investoři očekávají bouřlivý rozvoj tohoto druhu investic a já věřím v perspektivu tohoto odvětví, nicméně investice typu peer to peer půjček beru dnes spíše jako doplněk rizikové části portfolia.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang