Počet zaměstnanců mimo zemědělství

pocet-zamestnancu-mimo-zemedelstvi-2

Údaje o počtu zaměstnanců pracujících mimo zemědělství podávají základ pro budoucí strategii, která se týká zaměstnanosti, a mzdové trendy a vyjednávání.

Každý měsíc se program aktuálních statistických údajů o zaměstnanosti (CES) Úřadu statistiky práce dotazuje zhruba 140 000 podnikatelských subjektů, které nepodnikají v zemědělství, včetně státních orgánů.

Průzkum přináší údaje, které se vztahují k zaměstnanosti, pracovní době a mzdám pracovníků mimo zemědělství. Tato zpráva je důležitá nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele, protože jim slouží jako východisko pro mzdové vyjednávání, ale i pro ekonomy, jimž dodává základ pro analýzu veřejné politiky, průmyslové studie a pro další účely. Tuto zprávu pozorně sledují obchodníci, investoři a analytici.

Zveřejnění údajů o zaměstnancích nepracujícich v zemědělství je jednou z událostí, s níž je spojena nejvyšší volatilita na finančním trhu.

Do zprávy nejsou zahrnuti zemědělští pracovníci, ale přesto lze zprávu chápat tak, že odráží celkovou kondici celého pracovního trhu, jelikož zemědělství představuje pouhé 1 % amerického HDP.

Růst počtu zaměstnanců nepracujících v zemědělství může znamenat, že se zlepšila situace společností, a v důsledku toho i finanční situace jednotlivců, což má přímý dopad na finanční trh (kapitálový trh, bankovnictví, atd.) a vede k posílení amerického dolaru.

Zdravý pracovní trh na druhou stranu pozitivně ovlivňuje kupní sílu jednotlivých domácností a následnou úroveň spotřeby zboží a služeb, které dodávají společnosti, a investice amerických občanů do nástrojů finančního trhu, což může vést k růstu ceny těchto aktiv. 

Úřad statistiky práce zveřejňuje údaje, které se vztahují k předcházejícímu měsíci, obvykle v první pátek daného měsíce.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang