Pojistěte si hrob

Uložení ostatků k poslednímu odpočinku je vždy smutnou záležitostí. Chceme dopřát zemřelým klid a důstojné místo. Většinou tato místa důsledně udržujeme. O to více člověka zarmoutí, když při návštěvě hřbitova najde hrob poničený vichřicí, jinou živelnou pohromou nebo vandalismem. Takové případy bohužel nejsou nijak výjimečné.

Pořízení hrobového místa nebo hrobky je nákladnou záležitostí. Náhrobky z kvalitních žulových kamenů jsou velmi drahé a tak bychom měli zvážit, zda by nebylo vhodné hrobové místo pojistit. Náklady na následnou opravu se mohou vyšplhat až do výše několika tisíců. V případě, že je poškozen hrob s historickou hodnotou nebo hrob s uměleckým sousoším, lze škodu bohužel málokdy vyčíslit.

Většinou se pojištění hrobu uzavírá v rámci pojištění majetku nebo domácnosti. Samostatné pojištění hrobu nabízí jen malé množství pojišťoven. Důležité je, že hrob může pojistit pouze majitel hrobového místa. Nelze tedy vyžadovat pojištění po provozovateli hřbitova. Pojistit můžete pouze pevné části hrobu, náhrobní kameny a podobně. V případě, že nechcete uzavírat celé pojištění majetku nebo domácnosti, budete nuceni vyhledat pojišťovnu, která s vámi uzavře smlouvu pouze na pojištění hrobu.


img_a304604_w1997_t1515662043-8140092

Uzavřít lze také pojištění pohřbu. Je vhodné pro ty, kteří touží mít jistotu, že peníze, které si na pohřeb ušetřili, budou použity právě na tuto věc. Pozůstalým tak odpadnou starosti spojené s náklady na úhradu pohřbu.

TIP: V tomto článku jsou shrnuty ty nejdůležitější informace o investování do státních dluhopisů.

Než pojištění uzavřete, vezměte v potaz, že každá pojišťovna nabízí jiné podmínky.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang