Pošle Ištván Sobotku a spol. do chládku?

Bývalý poslanec ČSSD Miroslav Svoboda se vybrečel na rameni redaktorky Hospodářských novin. Jeho stranický šéf a současný premiér, Bohuslav Sobotka, jemu i jeho kolegům nasliboval výměnou za hlas pro loňské rozpuštění sněmovny lukrativní korýtka, jenže pak skutek utek.

Přislíbil vám někdo z vedení ČSSD ještě před loňskými volbami nějakou funkci či post ve státní správě?

Ano a nejenom mně. Na jednání poslaneckého klubu před hlasováním o rozpuštění sněmovny nám bylo od nejvyšších představitelů strany několikrát řečeno, že o ty, kdo se nedostanou do sněmovny, bude postaráno, že nemusíme mít obavy. Navíc já osobně jsem se bavil i s předsedou na téma konkrétního postu a on s mojí ambicí souhlasil.  

Pokud vím, chtěl jste se stát náměstkem na ministerstvu obrany, že?

Ano.

A Bohuslav Sobotka s tím souhlasil?

Ano. Řekl, že s tím nemá žádný problém, že je ještě jenom třeba domluvit se se stínovým ministrem obrany Janem Hamáčkem. To jsem udělal, on souhlasil, ale jak víte, nakonec je náměstkem někdo úplně jiný.

Může Bohuslava Sobotku ohrozit to, že nesplnil sliby, které rozdal, aby získal spojence v době, kdy ještě soupeřil s Michalem Haškem? 

Abych byl fér, tak musím říct, že tyhle sliby padaly z úst celého vedení strany, ne jen od Bohuslava Sobotky.

Celý rozhovor najdete zde.

Tato záležitost nápadně připomíná kauzu, kdy rebelující poslanci ODS složili své posty poté, co jim byla výměnou přislíbena korýtka „ve státním“. Loni pak státní zástupce Ivo Ištván tyto poslance obžaloval z trestného činu přijetí úplatku.

TIP: Co je karta crypto.com? To je vysvětleno v tomto článku.

Otázka tedy zní: Obžaluje státní zástupce Sobotku a celé vedení ČSSD z trestného činu podplácení (§332 trestního zákoníku) a Miroslava Svobodu a jeho soudruhy z trestného činu přijetí úplatku (§331)?

Níže uvádíme příslušný výňatek z trestního zákoníku:

§ 331

Přijetí úplatku

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

§ 332

Podplacení

(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang