PPI – Index produkčních cen – amerických výrobců

ppi-index-produkcnich-cen-americkych-vyrobcu

PPI je zaměřen na výrobu amerických výrobců, nezahrnuje tedy dovozy, daně z obratu a spotřební daně. Soustředí se na příjem, který obdrží výrobce určitého výrobku.

Ukazatel PPI zjišťuje výši změny prodejních cen, které inkasují domácí výrobci za svou produkci. Cílovou množinou zboží a služeb, která je zahrnuta v PPI, je celý prodávaný objem zboží amerických výrobců. Tato množina obsahuje zboží i služby, které výrobci nakoupili jako vstupy do své obchodní činnosti.

Cena inkasovaná za PPI je příjem, který obdržel výrobce, a nezahrnuje daně z obratu a spotřební daně, jelikož ty pro výrobce nepředstavují výnos. Je důležité zmínit, že v tomto ekonomickém ukazateli jsou zahrnuty i zboží a služby zakoupené spotřebiteli přímo od poskytovatele služby nebo nepřímo od maloobchodního prodejce. 

CPI, na rozdíl od PPI, zahrnuje daně z obratu a spotřební daně a dovozy, protože představují nezbytné výdaje spotřebitele daného zboží či služby. Hlavní rozdíl mezi PPI a CPI spočívá v tom, že první z nich se používá k úpravě  reálného růstu výroby, kdežto druhý k úpravě příjmových a výdajových toků  z důvodu změn životních nákladů.

PPI je podobným ekonomickým ukazatelem jako CPI, pokud jde o jeho interpretaci, přičemž jeho hlavním cílem je stanovit míru inflace. Nárůst inflace obecně odráží pokles kupní síly měny dané země, což může vést k její devalvaci.

Rostoucí inflace v dané zemi může mít naopak za následek i růst nominálních úrokových sazeb, který může přilákat zájem investorů o měnu této země a tudíž vést k jejímu zhodnocení.

První publikované údaje za určitý měsíc a revidované údaje z předcházejících 4 měsíců (konečná čísla) jsou k dispozici následující měsíc, obvykle během druhého celého týdne v čase 08:30 (centrální americký čas).

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang