Praxe: Čteme opční matrix

Zobrazíme si opční matrix v platformě Think or Swim pro společnost Facebook (viz bílá šipka). V nabídce máme několik expirací (viz bílý rámeček). Expirační cykly se mohou vztahovat na týdenní, měsíční, kvartální. 

expirace-6407009

Například expirace s označením NOV 14 (37). Jedná se o měsíční expiraci, do vypršení zbývá 37 dní.

Rozklikneme:

matrix2-6994719

Na levé straně jsou put opce (viz červený rámeček), na straně pravé call opce (viz zelený rámeček). Uprostřed jsou strike ceny podkladového aktiva. Budou nás zajímat dva sloupce a to sloupec BID a ASKJdeme se na ně podívat podrobněji:

  • BID představuje cenu poptávky tj. cena za kterou je možné opci vypsat.
  • ASK představuje cenu nabídky tj. cena za kterou je možné opci nakoupit. 

Když se rozhodneme koupit call opci na strike cenu 75, bude nás to stát 3.7 USD (sloupec ASK) za akcii. Jelikož přes opci ovládáme 100 ks akcií, tak 1 opce na strike cenu 75 bude stát 3.7 x 100 = 370 USD.

V případě, že se rozhodneme opci na strike cenu 75 vypsat. Obdržíme 3.65 USD (sloupec BID) za akcii. Za 1 opci tedy inkasujeme opční prémii 365 USD. 

Rekapitulace

  • V případě nákupu nás zajímá cena ASK, tj. cena za kterou danou opci můžeme nakoupit
  • V případě výpisu opce nás zajíma cena BID, tj. cena, kterou musí kupec opce zaplatit nám
  • Opce mají různé expirační cykly (týdenní, měsíční, kvartální)
  • Ticker je symbol daného trhu (FB – Facebook)

Opční matrix (option chain, opční řetězec, opční tabulka) je přehled cen opcí na jednotlivé strike ceny.

TIP: XTB nově nabízí investiční plány. Určitě se vyplatí zjistit o tomto tématu více.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang