PRAXE: Vertikální put spread

Pravidelně na své FB stránce prezentuji reálné obchody na živém účtu. Aktuálně se zaměřuji na vypisování put vertikálních spreadů. V dnešním článku bych tuto strategii rád popsal podrobněji.

Jedná se o kreditní strategii. Za výpis inkasujeme prémium na náš účet. Spread je vytvořen výpisem put opce a zároveň nákupem put opce na nižší strike ceně. Spread se otevírá ve stejné expiraci.

Jako ukázku jsem vybral trh SPY, expirace 8 dní. Vypsal jsem put opci na strike ceně 208, nakoupil jsem put opce na strike ceně 206. Za tento výpis jsem inkasoval 17 USD/1 pozici.

Vezmeme v úvahu, že obchod držíme do 1/8/2015 tj den expirace. Pozice má jasně definovaný maximální zisk a limitovanou ztrátu. Z risk grafu je vidět, že náš zisk je inkasované prémium, které jsme obdrželi na otevření obchodu.

Abychom realizovali plný zisk musí trh zůstat nad cenou 208. V případě, že v den expirace bude mezi strike 208-206 budeme realizovat ztrátu, která bude záležet na postavení ceny trhu SPY. Blíže k ceně 206 bude zráta vyšší.

Maximální ztrátu utrpíme pokud trh bude na ceně 206 a méně. 1 Strike na trhu SPY je 100 USD. Maximální ztráta se tedy vypočte 208-206=200 USD. Na začátku jsem inkasovali prémium 17 USD. Konečná ztráta je tedy 200-17= 183 USD. Nebereme v úvahu poplatky za zprostředkování obchodu.

Aktuálně se trh SPY obchoduje za cenu 210,67. Strategie je vhodná do prostředí, kdy na trhu je dlouhodobý rostoucí trend a v době výpisu cena prošla drobnou korekcí. Největší přidaná hodnota strategie je, že můžeme profitovat v rozmezí 210,67 – 208. Trh bude klesat nebo stagnovat kolem těchto cen a my stále profitujeme plným prémiem.

Při pohledu na implikovanou volatilitu není úplně vhodná doba pro vypisování opcí. Cena opcí je na nízkých hladinách. Za tohoto nastavení je vhodnější strategie, která opce nakupuje nikoliv vypisuje. (viz zóny pro výpis/nákup).

Na svých FB stránkách prezentuji strategii, kdy vypisuji vertikální put spread na základě volume profilu. Aktuálně strategie zhodnotila kapitál o 11,5% od 26/5/2015. V první polovině roku jsem neobchodoval a věnoval se určitým změnám v nastavení těchto výpisů.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang