Take profit – příkaz a rozhodnutí

take-profit-prikaz-a-rozhodnuti

Rozhodnutí nastavit příkaz Take Profit je mnohem snadnější než rozhodnutí o příkazu Stop Loss. Proč tomu tak je? Z psychologického hlediska tento příkaz představuje „pozitivní“ scénář.

Příkaz Take Profit automaticky uzavírá otevřenou pozici v okamžiku, kdy trh dosáhl předem stanovené cenové úrovně, která je pro investora příznivější než aktuální tržní cena. Jinými slovy, provedení příkazu Take Profit zajišťuje pro otevřenou pozici zisk (nebo nižší ztrátu).

Investoři používají příkaz Take Profit z mnoha důvodů, uvádíme některé z nich:

  • obchodník očekává, že trh v poměrně krátkém časovém úseku dosáhne nového maxima a pak se opět sníží na předešlou úroveň, a v tomto případě přizpůsobení se situaci umožní uzavřít pozici právě včas,
  • na trhu přetrvává horizontální trend a cena se pohybuje v okolí současné úrovně; v tomto případě příkaz Take Profit umožní uzavřít dlouhou pozici v horní části oscilačního pásma (nebo uzavřít krátkou pozici ve spodní části),
  • investor se řídí určitým obchodním systémem, který vymezuje pevný vztah mezi možným ziskem (zajištěným příkazem Take Profit) a možnou ztrátou (chráněnou příkazem Stop Loss).

Také lze nepoužít příkaz Take Profit vůbec, a sice proto, že:

  • na trhu vládne silný trend a obchodník očekává, že jakmile cena dosáhne určité úrovně, daný pohyb trhu může pokračovat,
  • obchodník používá obchodní systém, který sleduje trendy a zakládá okamžik uzavření pozice pouze na negativním scénáři, tj. využití příkazu Stop Loss (například – dlouhá pozice bude uzavřena, jakmile tržní cena klesne pod svůj klouzavý průměr).
  • obchodník prostě nechce omezovat možný zisk z otevřené pozice.

A stejně jako u příkazu stop loss, rozhodnutí náleží individuálnímu investorovi a mělo by být založeno na zkušenostech a posouzení situace na daném trhu. V každém případě se při obchodování velmi doporučuje stanovit strategii řízení rizik a touto strategií se řídit.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang