Průmyslová výroba

prumyslova-vyroba-2

Průmyslová produkce je důležitou součástí národního hospodářství. Index průmyslové produkce odráží výstup českého průmyslového sektoru a měří se na měsíční bázi. Jelikož je česká ekonomika, a zejména průmyslový sektor, velmi závislá na vývozu a zahraniční poptávce, ekonomické podmínky v partnerských zemích, jako je např. Německo, přímo ovlivňují českou průmyslovou výrobu.

Dynamika průmyslové výroby je konečným ověřením prognóz založených na předstihových ukazatelích, jako je např. výrobní index nákupních manažerů (PMI Manufacturing), které se snaží předvídat budoucí ekonomické klima.

Interpretace indexu průmyslové produkce je jednoduchá, protože se jeho vyšší úroveň považuje za pozitivní signál pro českou měnu a celé hospodářství.

Zápornou stránkou příliš vysoké dynamiky je možné přehřátí ekonomiky, které může způsobit vyšší hladinu inflace, pokles reálných úrokových sazeb na měnovém trhu a může vést k odlivu kapitálu z finančního trhu a devalvaci české měny.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang