Rakouská vláda přestává garantovat bankovní vklady

rakouska-vlada

Bankovní vklady v Rakousku se již dlouho nebudou těšit ochraně státu při krachu bank, protože v červnu bude přijata nová legislativa. Ta představuje plán, kdy stát nemá žádnou zodpovědnost za pojištění vkladů a rakouská vláda se na tomto podle Die Presse s EU shodla již před dvěma roky.

Zatím mají Rakušané své vklady pojištěny do hranice €100,000,- kdy polovinu má vyplatit krachující banka a druhou polovinu stát. Avšak od července bude z tohoto procesu stát vyňat a bude založen zvláštní fond pro pojištění vkladů, do kterého mají platit banky.

Fond bude mít po deseti letech částku €1.5 miliardy. Tento fond si bude moci v případě krachu velké banky půjčit mezitím na mezinárodních trzích, ovšem podmínky tohoto nejsou zcela jasné.

Ovšem i celých €1.5 miliardy je zcela neadekvátní suma, protože to představuje pouhou frakci vkladů, pouhých 0.8% součtů sum na veškerých rakouských účtech.

Je tedy zcela nepravděpodobné, že vklady jakékoliv větší banky by byly adekvátně ochráněny a je pravděpodobné, že většina vkladů by zmizela.

Již v roce 2013 varoval irský ministr financí Michaal Noonan svým nechvalně známým prohlášením, že bail in (záchrana bank přes vklady) se stává pravidlem. Prohlásil tehdy, že tento krok, kdy vklady již nejsou „svaté“, je revoluční.

Přesto však si nejsou majitelé účtů vědomi rizika tohoto nového pravidla. To, co se odehrává v Rakousku, se zcela nepochybně dále rozšíří do celé Evropy. Je zcela dobře možné, že Rakousku bylo doporučeno, aby jednalo rychle, protože došlo ke krachu banky Heta.

Mnoho rakouských bank má také velkou expozici vůči trhům nemovitostí ve východní Evropě a také jsou vystaveny možným ztrátám ze sankcí proti Rusku, což potvrzuje agentura Fitch a MMF.

Vklady v nesolventním bankovním systému tedy již nejsou bezpečné, a proto je stále aktuálnější otázka, jak naložit se svými úsporami.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang