Sestupný kanál, trend

sestupny-kanal-trend

Dokud trh zůstává v rozmezí sestupného kanálu, lze říct, že má klesající trend. Za těchto okolností je případná podpora znázorněná spodní linií méně spolehlivá než linie odporu znázorněná horní čárou.

Sestupný kanál je formace, která kombinuje použití dvou rovnoběžných klesajících trendových čar a zobrazuje, že cena sleduje sestupný trend. Podobně jako v případě horizontálního kanálu představují tyto trendové čáry linie podpory a odporu.

Spodní trendová čára (linie podpory) se zakreslí spojením dolních (low)  knotů svíček a horní trendová čára (linie odporu) se zakreslí propojením horních (high) knotů svíček.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang