Směrodatná odchylka, volatility, tržní volatility

bollinger_bands-5584893

Směrodatná odchylka se používá v konstrukcích jiných ukazatelů, např. Bollingerových pásem.

Klouzavé průměry použité pro ukazatel směrodatné odchylky mohou vycházet ze standardního vzorce, mohou se však uplatnit i vzorce jiných typů průměrů, např. exponenciálního, vyhlazeného, či lineárně váženého.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang