Současná situace v evropském bankovním sektoru. Co naznačují klesající zisky?

zisk-investor

Německá Deutsche Bank se v poslední době potýká s celou řadou relativně vážných problémů. Nedávno byla obviněna za manipulaci s úrokovou sazbou LIBOR, porušení sankcí uvalených na Írán, či ilegální chování při investování na forexových trzích.

Ztráta Deutsche Bank

Minulý týden Deutsche Bank předběžně reportovala své výsledky za čtvrtý kvartál 2015 a za celý minulý rok. Své investory však nepotěšila. Banka utrpěla první celoroční čistou ztrátu, jež se vyšplhala na hodnotu 6,7 mld. EUR.

Je nutné zmínit, že podstatnou část ztráty tvoří náklady na soudní spory, poplatky a pokuty vztažené k výše uvedeným skandálům. S výjimkou nákladů na skandály zaznamenala Deutsche Bank ztrátu 0,6 mld. EUR.

Je špatná výkonnost Deutsche Bank předzvěstí další bankovní krize v Evropské unii?

Od roku 2008 nevykazují evropské banky výraznou známku oživení, když čisté zisky mají klesající tendenci. Důvodem jsou nízké úrokové sazby a zvyšující se regulace.

Nelze opomenout ani přetrvávající problémy na periferii EU. Stávající situace na trzích nenaznačuje ani do budoucna výrazné změny.

Horší výkonnost bank se zrcadlív ceně jejich akcií, které v některých případech odepsaly i více než 70 % z maxim z počátku roku 2007.

Vysoký podíl nesplacených úvěrů

Dalším indikátorem stavu bankovního sektoru je podíl úvěrů v selhání na celkovém objemu poskytnutých půjček. V Evropské unii tento podíl vzrostl z 1,8 % v roce 2006 na současných 6,2 %, přičemž náznaky poklesu z let 2012 až 2014 byly minulým rokem uťaty.

Je zde riziko další bankovní krize?

Problémy Deutsche Bank pravděpodobně nepoukazují na potenciální další krizi bankovního sektoru v Evropské Unii. Spíše se jedná o pokračující krizi z roku 2008.

K vymanění se ze spárů krize je zapotřebí se dostat na předkrizovou úroveň rentabilitu. Od roku 2006 poklesla rentabilita aktiv vybraných evropských bank o více než dvě třetiny. Důvodem je výše zmíněná regulace a stav úrokových sazeb.

Svoji roli bude hrát i Evropská unie, jež by měla přistoupit k hlubší bankovní unii, aby zajistila větší bezpečnost evropských finančních institucí. Zdali bude unie provázena další regulací a jaký bude mít konečný vliv na ziskovost bank, zatím zůstává otázkou.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang