Středoevropské burzy: Jak fungují a kde je zakopaný pes

Akciová burza a upisování akcií nových firem na ní je jedním z hlavních pilířů moderní kapitalistické společnosti. Umožňuje firmám získat kapitál na jejich další rozvoj a určuje také tím nejférovějším způsobem hodnotu firmy (nabídka versus poptávka). 

Stejně tak umožňuje zaměstnancům či komukoliv dalšímu profitovat z růstu firmy tím, že si zakoupí akcie firmy, které se v případě úspěchu firmy a jejích produktů zhodnocují či akcionáři pobírají rozdělený zisk ve formě dividend. Jak to celé funguje ve střední Evropě? A jak si stojí jednotlivé národní burzy? 

Upřímně řečeno, nikdy jsem neměl velká očekávání od politiků a vlád v tom smyslu, že by chápali důležitost a význam burzy a burzu aktivně podporovali. Některým vládám se to ovšem daří evidentně lépe než jiným. Přitom ta česká je na tom již tradičně velmi špatně. Zcela jiná situace je v Polsku.

Pražská burza

Na Pražské burze se v říjnu zobchodovalo celkem 26 titulů s celkovým obratem 19,4 miliardy korun. 99% aktivity se odehrálo na hlavním Prime trhu. Bohužel zde se obchoduje pouze se 14 tituly. Což vypadá spíše jako nějaký fragment burzy. Pro srovnání na hlavním trhu v Polsku se obchoduje se 447 tituly. S tím, jak funguje ta pražská a ta polská burza velmi úzce souvisí také její úspěšnost a význam. Takže zatímco ta polská nám v letošním roce celkem solidně vyrostla, ta česká nám celkem „solidně“ klesla. V Praze máme ještě neregulový trh Start, ale jeho význam je mizivý.

Středoevropské burzy

Ne že by burza vázla pouze v Čechách. Některé středoevropské burzy jsou na tom ještě hůře. Říjnový obrat burzy v Budapešti byl celkově stejný jako v Praze (753 mil EUR). Vídeň měla v říjnu 1,7 miliardy EUR. Přitom ve Varšavě se v říjnu zobchodovalo zhruba třikrát tolik. Obraty v Lublani a v Bratislavě jsou dokonce ještě násobně nižší. Pro zajímavost slovenská burza představuje zhruba poloviční obrat burzy maltské!

Polská burza

Kéž by ta naše pražská šlapala alespoň tak jako ta polská! Polská vláda si akciový trh vysloveně hýčká. Jako by v Polsku, na rozdíl od Čech, měli v oblasti financí a byznysu osvícené politiky. Polská vláda totiž burzu podporuje jak po nabídkové tak i po poptávkové stránce.

Na rozdíl od Prahy byla v Polsku hned od začátku burza využívána k tomu, aby zde byly privatizovány podíly ve státních firmách. On je to totiž ten nejčistší způsob jak podíly ve státních firmách prodat. Cenu má přeci určovat trh a každý má k němu mít stejný přístup. Právě proto naše politiky a vládu již léta podezřívám z toho, že přesně proto burzu k tomuto účelu nevyužívají, protože by to bylo transparentní. Protože když tyto podíly prodáváte přímo kupci, tak je zde velký prostor pro korupci (rozumějte provize za obchod pod cenou). Vzpomeňte na MUS.

Ale zpět k polské burze. Aby toho bylo více, tak polský stát burzu podporuje zákonem i na poptávkové straně a to přes regulované penzijní fondy. Ty mají přímo povinnost polské akcie nakupovat. Do polských penzijních fondů přitékají kvanta peněz Poláků z druhého důchodového pilíře. Ty mají již od roku 1999 přímo povinnost investovat na domácím trhu 95 % aktiv a skoro třetinu svých aktiv tak umístily do domácích akcií. To bylo samozřejmě výhodné i pro emitenty a tedy i pro stát.

Velmi oblíbený je v Polsku také burzovní trh NewConnect, který má menší nároky na firmy a umožňuje vstup na burzu i menším firmám. Věřte nebo ne, varšavská burza měla v letošním třetím čtvrtletí hned po Londýnu druhý největší počet primárních úpisů akcií (IPO) v Evropě.    

Jak v Praze dál

Situace v Praze je na pováženou. 14 titulů je tak trochu výsměch. Burza evidentně neplní svoji stěžejní úlohu a tou je že si sem úspěšné firmy chodí pro kapitál (IPO). Naše politická garnitura jako by to již téměř 20 let nechápala či spíše nechtěla pochopit.

A aby to bylo ještě horší, tak se v Čechách vůbec nedaří penzijní reforma a druhý penzijní pilíř je mrtvý. Tohle vůbec není dobrá situace a kladu si otázku co by se muselo stát, aby se ten trend změnil a začal s tím v naší zemi někdo konečně něco dělat. Nebo čekáme až skutečně padneme na hubu?  

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang